Hoe een varken een ei legt

Onlangs is het kinderboekje ‘De Verkipping’ verschenen, geschreven door Tjibbe Veldkamp  en geïllustreerd door Kees de Boer in opdracht van Kasteel Groeneveld.

Tjibbe kreeg van Kasteel Groeneveld de opdracht dat “in kinderboeken ook wel eens een realistisch beeld van het moderne boerenbedrijf neergezet mocht worden.” Dat haakt mooi aan bij een stelling uit mijn proefschrift  “Kinderboeken en –boerderijen geven vooral de ‘rurale idylle’ weer, waardoor idyllische denkbeelden over de landbouw al vroeg gevormd worden, daarmee wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat moderniteit ook een belangrijk onderdeel van de landbouw is waarover kinderen zouden moeten leren.”

Maar ja, Tjibbe wist zelf eigenlijk ook niet hoe dieren in de huidige veehouderij gehouden worden, vertelt hij openlijk op You Tube in The making of ‘De verkipping’. Zijn inspiratie kwam van dikbilkoeien. Bij deze dieren is er zo sterk gefokt op spierontwikkeling (vlees dus), dat kalveren niet meer via een natuurlijke weg geboren worden, maar alleen via een keizersnede ter wereld kunnen komen. Dit bracht de auteur op het idee dat de dieren in de huidige veehouderij allemaal aangepast zijn aan de wensen van de mens.

Het verhaal gaat over een boer die zijn varkens eieren wil laten leggen. Daarvoor ontwerpt hij een ‘verkippingsmachine’. Eén klein varkentje waagt – opzoek naar vrijheid – de sprong in de machine….en wat er dan gebeurt… dat mag u zelf (uw kinderen voor)lezen.

‘De Verkipping’ raakt aan een wezenlijk dilemma in de veehouderij: In hoeverre kunnen en mogen wij als mensen dieren aanpassen voor onze behoeften?

Complimenten aan Tjibbe en Kees hoe zij dit thema in een mooi geillustreerd en humoristich kinderboekje hebben vormgegeven. Eén puntje van kritiek…. De boer komt er wel erg bekaaid af, die wordt als grote boosdoener geschetst. Maar ja, het is al een ingewikkeld onderwerp voor volwassenen, en het uitleggen van de relaties tussen economische en politieke actoren in en rondom de landbouw gaat wat te ver voor een kinderboek.