Boeren in de stad; Afstudeer mogelijkheden

Mogelijke afstudeer opdrachten bij Rurale Sociologie (RSO)

Contact persoon: Petra Derkzen. Petra.derkzen@wur.nl

STA72195

Red Hook urban farm New York

Voedselproductie in en om de stad is dé trend van het moment (zie urban agriculture op deze blog). Van volkstuintjes tot vertical farming en eetbare daken, er ontstaan aan de lopende band initiatieven. De redenen zijn divers maar urgent; het bestrijden van obesitas, het versterken van sociale cohesie, reduceren van voedselkilometers, waar-komt-het-eten-vandaan-educatie, klimaatverandering en behoud van groen in de stad. Echter, de meer precieze bijdrage van voedselproductie in de stad aan deze doelen is nog weinig systematisch aangetoond. Onze contacten met tal van initiatieven in Nederland en wereldwijd maken interessant onderzoek mogelijk; bijvoorbeeld:

1. Onderzoek naar intensieve kleinschalige stadslandbouw bedrijven

Een inkomen halen uit een halve hectare is volgens de gangbare normen voor landbouw onmogelijk. Echter, verschillende stadslandbouwbedrijven laten zien dat het toch kan. Hoe kan dit?

2. Onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen voor boer-zijn in de stad

Om als nieuwkomer een landbouw bedrijf te beginnen heb je enkele miljoenen euro’s nodig. Stadslandbouw volgt echter niet het gangbare grondverwervings- en opvolgensmodel. Dit maakt stadslandbouw wellicht beter toegankelijk voor nieuwe boeren en voor grotere (etnische) diversiteit in achtergrond. Anderzijds is de wet- en regelgeving alsmede de technische kennis en het ruimtelijk beleid vooralsnog gericht op voedselproductie buiten de stad, en hebben de initiatieven binnen de stad vaak een informeel (niet officieel erkent) karakter. Welke achtergrond hebben boeren die in de stad aan de slag willen? Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen voor deze nieuwe boeren?

3. Onderzoek naar de effecten van stadslandbouw

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft inmiddels in de stad. Ook Nederland is een zeer verstedelijkte samenleving. Nu vertrekken mensen met genoeg inkomen naar buitenwijken en het platteland. De duurzame stad van de toekomst zal aantrekkelijker moeten worden. Hoe kan stadslandbouw bijdragen aan een beter leefbare stad? Welke nadelen en risico’s zitten er aan voedselproductie in de stad? Wat zijn de (potentiële) effecten van stadslandbouw?

4. Onderzoek naar de plaats van landbouw in en rond de stad in de lokale voedselvoorziening

Het huidige voedselsysteem wordt gedomineerd door lange ketens en het ontbreken van een geografische band tussen de voedselproductie in een bepaald gebied en de consumptie daarvan in de stad. Stadsboeren zoeken nieuwe afzetmogelijkheden voor hun voedselproductie. Hoe verhouden deze lokale ketens zich tot de globale? Voor welke gewassen en houderijen heeft lokale productie een grote meerwaarde en voor welke is global sourcing een duurzaam alternatief?