Stage opdrachten bij LandMarkt

LandMarkt is een moderne open marktplaats met horeca die de stad en het platteland met elkaar wil verbinden door middel van lekker, lokaal en natuurlijk geproduceerd eten. Consumenten worden in contact gebracht met producenten, producten leveren rechtstreeks aan consumenten – local for local.

Een groep van onderzoekers, kennisinstellingen, financiers en ondernemers zijn actief in het project LandMarkt. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar consumentenwensen, samenwerking in de keten, het duurzaamheidsprofiel van diverse versketens en de planning van het voedselsysteem.

Tevens wordt aan beleidsmakers gevraagd hoe zij rekening houden met de stedelijke voedselvoorziening binnen de ruimtelijke planning. Medio 2010 staat de opening van de eerste LandMarkt gepland.

LandMarkt is op zoek naar studenten die een stage willen lopen bij dit zeer jonge bedrijf. Vragen van LandMarkt die in aanmerking komen zijn onder andere:

1. Het vaststellen van de door LandMarkt te gebruiken products assessment methode : hoe wegen we onze inkoopcriteria en communiceren we deze aan de consument.

 2. Het bepalen van de warenwettelijke- en kwaliteitseisen waarmee we rekening dienen te houden, zowel op product- als winkelvloerniveau

Meer informatie:  Jan Willem van der Schans. 

Email: Jan-Willem.vanderschans@wur.nl