Bleker roemt aanpak Middendelfland en wil boeren belonen

Middendelfland wordt gezien als een groene long in een sterk verstedelijkte omgeving. De landbouw werkt daar samen met gemeente Delfland en omliggende steden en provincie Zuid-Holland aan het open en groen houden van het gebied en tegelijk beter toegankelijk maken voor de stedeling. Kringloopboeren is een van de programma’s die wordt ondersteund (zie voor kringloopboeren ook www.duurzaamboerblijven.nl/category/middendelfland):

Als een groene long, middenin in Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ligt het open agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland. Het karakteristieke open landschap met de rijke cultuurhistorie en landschappelijke waarde is voor inwoners, ondernemers en bezoekers om van te houden! De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van de boeren heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap zo goed behouden is gebleven. Naast de pracht van het landschap draagt het open en groen houden van Midden-Delfland bij aan uw veiligheid als inwoner of bezoeker. Voorbeelden daarvan zijn de waterberging, goed voedsel en het temperen van oververhitting in de steden.

In een video roemt Bleker de aanpak in Middendelfland en pleit voor een beloning voor de boeren om het gebied open en groen te houden en landschap te onderhouden. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s