Advies voor energiecoöperaties

onderzoekerstadslandbouw

Bijna alle MSc studenten van Wageningen Universiteit volgen het vak Academic Consultancy Training. Hierin vervullen ze als groep een consultancy opdracht voor een ‘echte’ opdrachtgever. Ze worden bijgestaan door een inhoudelijk expert en een coach op het proces. Ongeveer een jaar geleden heb ik voor het eerst zo’n groepje studenten gecoacht. Een leerzame en erg leuke ervaring. Ik heb nu voor een tweede keer een groepje mogen begeleiden. ‘Mijn’ groepje deed een opdracht voor SamenGroen. SamenGroen levert zonnepanelen en ondersteunt energiecoöperaties. De groep beantwoordde de volgende vraag:

Hoe kan SamenGroen haar tijd en middelen efficiënt inzetten voor het adviseren en begeleiden van energiecoöperaties?

Het komen tot een goed adviesrapport is een heel proces. Eerst moeten de studenten de precieze vraag van de opdrachtgever definiëren, wat nog best een opgave was. Wat wil hij precies weten, wat is het doel achter zijn vraag, en wat is mogelijk binnen…

View original post 250 more words

This entry was posted in General by Dirk Roep. Bookmark the permalink.

About Dirk Roep

I'm Assistant professor at the Rural Sociology Group of Wageningen University. Besides teaching and supervising thesis students, I'm involved in research on regenerative agriculture, food provisioning and place-based development with a particular focus on the transformative practices, joint learning and innovation and institutional reform.