Stage bij de Christenunie

Symposium

Door Monique Jongenburger (Boerefijn) – MSc-student International Development

Als onderdeel van mijn studie heb ik zes maanden stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Mijn stage bestond uit het ondersteunen van de beleidsmedewerker landbouw & natuur en daarnaast het schrijven van een nota over voedselverspilling.

De werkzaamheden tijdens mijn stage waren heel divers. Ik mocht concepten schrijven voor debatteksten, schriftelijke vragen en moties over allerlei onderwerpen, van asbestverwijdering in boerderijen tot genetische modificatie. Naast deze werkzaamheden heb ik me verdiept in het onderwerp voedselverspilling en hoe verspilling kan worden aangepakt op nationaal niveau. De start van deze nota was een mini-symposium met verschillende partijen in de keten (zie foto). Met de ideeën die tijdens dit symposium naar voren kwamen ben ik vervolgens aan de slag gegaan. Uiteindelijk bevat de nota zeven voorstellen van de ChristenUnie voor het kabinet. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en daarna zal de nota worden aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken.

Voor meer info, neem contact op met Monique: monique.boerefijn@wur.nl