Announcing for Fall 2021: The ConvivAG LAB

Research Opportunities for PhD and Masters Students!

ConvivAG LAB is a collaborative research “lab” for scholars and students undertaking critical studies at the intersections of Convivial Conservation and Regenerative Agriculture. Together we will explore roles on ongoing projects and support for independent and thesis projects; we will meet regularly to discuss works in progress; and we will co-build bibliographies and participate in field trips to relevant agroecological projects.

Meetings will take place once or twice per month.

INTRODUCTORY MEETING: Wednesday September 29, 09.30 AM.

FIRST WORKS-IN-PROGRESS : Wednesday, October 12, 2 PM.

FEATURED PROJECTS:

 • Regenerative Agriculture: Practices, Tradeoffs, Origins, Erasures

This project is amassing an archive of cultivation practices considered to be “Regenerative” by various groups and in different places, toward a) assessing the growing diversity of practices, b) highlighting ecological and social tradeoffs among them, and c) tracing practices to indigenous and traditional origins.

 • Genealogies of Sustainability

This project is mapping the terminology of Regenerative Agriculture in conversation with discourses of sustainability in various regions over the past century, toward better understanding social, political, economic ramifications of sharing and discarding language of advocacy. Data collection includes literature review; interviews with farmers, soil scientists, indigenous community leaders, and policymakers; as well as a virtual questionnaire. We are also collecting data from social media, documentary film, podcasts, and interviews, asking how is multispecies conviviality and the act of cultivating greater biodiversity in agriculture depicted in media, by whom, and to what end, with particular attention on the movement of symbols and tropes across advocacy and corporate advertising spheres.

 • Soil Carbon Banking: Markets, Technologies, and Conviviality in Agriculture

Postdoctoral researcher Serena Stein’s focus project, this project accompanies “new/old” possibilities for soil carbon sequestration or “soil carbon banking,” across southern Africa, the United States, and The Netherlands, as they both repeat and diverge from past experiments in carbon trade, commodifying nature, and foreign aid interventions in agrarian landscapes. It involves investigations into changing soil relations; land use and access in racialized settler colonial landscapes; emerging blockchain technology for auditing soil carbon and opportunistic industries; as well as development politics of conservation.

Contact Serena Stein: serena.stein@wur.nl for a link to the first meeting to see about possibilities, ask questions, and find out upcoming meetings.

Our Education Coordinators can also provide information on thesis and internships, thesis rings, and much more: thesis.sdc@wur.nlthesis.rso@wur.nl

Thesis / stage vacature: Regionale initiatieven voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Achtergrond

Ons voedselsysteem is verre van duurzaam. De huidige voedselconsumptie en -productiepatronen dragen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen; het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem. In de Nederlandse agrofood sector en daarbuiten zijn vele innovatieve ondernemers, burgers, coalities en andere partijen al actief bezig met de verduurzaming van het voedselsysteem, bijvoorbeeld in het realiseren van korte ketens, het verbinden van stad en platteland, de eiwittransitie, regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw en true cost accounting. Daarin is er een groeiende beweging naar gebiedsgericht werken met regionaal georganiseerde netwerken die aansluiten op landschappelijke kenmerken, biodiversiteit, de culturele eigenheid en sociale verbanden van een regio. In een landelijk project gefinancierd door de NWO gaan we in kaart brengen wat voor soort initiatieven in verschillende regio’s zijn ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de gewenste transitie en hoe ze aan hun ambities werken.

De thesis/stage opdracht

Je kunt binnen dit landelijke project bijdragen aan de analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen initiatieven in doelen, aanpak, betrokken partners en belemmeringen en kansen. Er is een vragenlijst opgesteld waarmee de kenmerken van een groot aantal regionale initiatieven in kaart worden gebracht. Als vervolgstap kun je regionale initiatieven benaderen en met hen verder in beeld brengen wat  hun doelen en ambities zijn, welke kansen en belemmeringen zij ervaren, wat hun strategie is om bij te dragen aan veranderingen en wat hun impact zij willen bereiken op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Je kunt je ook richten op één of enkele regionale initiatieven en met  hen in een vorm van co-creatie verkennen hoe succesvol hun aanpak is, wat het initiatief tot dusver heeft bereikt op sociaal, ecologisch en economisch gebied,  hoe de impact van het initiatief versterkt kan worden en hoe belemmeringen kunnen worden opgelost.

Periode: voorjaar, zomer of najaar 2021

Meer informatie: Henk Oostindie (RSO): henk.oostindie@wur.nl; Jan Hassink: jan.hassink@wur.nl;

MSc thesis opportunity: A multi-method approach to assess the sustainability of the quinoa value chain in France

Duration: 6 months

Languages: English and French

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible

Quinoa is experiencing a global expansion of cultivation all around the world. France is one the most important producers of quinoa in Europe. Yet the sustainability of French quinoa production systems remains under-researched. This includes familiar debates of organic versus conventional production, as well as the viability of ‘farm to fork’ transportation and distribution systems.

The MSc candidate will assess the sustainability of the quinoa value chain in France. The candidate will conduct interviews with members of the cooperative “Quinoa d’Anjou” assessing the sustainability combining quantitative and qualitative approaches.

Following the current restrictions, the interviews will be conducted online.

Objectives:

 • Combining quantitative and qualitative data to assess the sustainability of quinoa value chain of the cooperative of Anjou in France.
 • Conduct a Life Cycle Assessment testing the MEANS program. Training will be provided.

Supervision team:

 • Mark Vicol, Assistant Professor in RSO
 • Federico Andreotti, PhD Candidate in GRS

Advisors:

 • Didier Bazile, researcher at CIRAD, France
 • Cécile Bessou, researcher at CIRAD, France

Relevant literature:

 • Alandia, G., Rodriguez, J. P., Jacobsen, S. E., Bazile, D., & Condori, B. (2020). Global expansion of quinoa and challenges for the Andean region. Global Food Security, 26, 100429.
 • Bazile, D., Jacobsen, S. E., & Verniau, A. (2016). The global expansion of quinoa: trends and limits. Frontiers in Plant Science, 7, 622.
 • Jouini, M., Burte, J., Biard, Y., Benaissa, N., Amara, H., & Sinfort, C. (2019). A framework for coupling a participatory approach and life cycle assessment for public decision-making in rural territory management. Science of the Total Environment, 655, 1017-1027.

Requirements:

 • Interest in Agroecology studies, value chain studies and/or sustainable development
 • Interests and/or knowledge of food value chains: production, processing, distribution
 • Skills for conducting interviews remotely and data analysis
 • French language fluency is required.

If interested please contact federico.andreotti@wur.nl

Stage mogelijkheid voor studenten met agrarische affiniteit

Dirksen Management Support

Bij agrarisch adviesbureau Dirksen Management Support brengen we melkveehouders uit heel Nederland bij elkaar in agrarische studiegroepen. Het doel? Leren van elkaars ervaringen, vergelijken van bedrijfsresultaten en discussiëren over bedrijfsstijlen en keuzes. Om de meest leerzame en interessante gesprekken te creëren, maken wij onze groepsindelingen op basis van regio’s. Met als resultaat dat onze boeren kunnen sparren over problemen die voor hun van toepassing zijn. Daarnaast geeft deze indeling op een juiste manier weer hoe boeren presteren in relatie tot vergelijkbare andere bedrijven. Dit houdt je als melkveehouder scherp en geeft relevante inzichten. Zowel in onderdelen waar het bedrijf goed presteert of waar nog kansen liggen die benut kunnen worden. Ons motto luidt dan ook: “Alleen ben je sneller, samen kom je verder!”

Dirksen Management Support werkt al vanaf 1996 met gegevens vanaf het melkveebedrijf. Dit heeft geleid tot een enorme dosis ervaring en kennis op het gebied van verwerking van deze data. Naast studiegroep begeleiding werkt DMS voornamelijk veel samen in projecten voor de kringloopwijzer. De kringloopwijzer loopt als een rode draad door het melkveebedrijf heen. Op basis van kringloopwijzercijfers komt er veel informatie naar voren over oogst-, rantsoen-, en efficiëntie resultaten. Meer recentelijk zijn er ook samenwerkingen omtrent CO2, biodiversiteit, mestbeleid (BEP-pilot). Enkele hoofdonderwerpen die besproken worden zijn: Kringloopwijzer, Bodembeheer, Voermanagement en nog veel meer… Voor kringloopwijzers heeft DMS een geavanceerd systeem ontwikkeld waarmee de cijfers gecontroleerd en verwerkt worden tot analyses in compacte overzichten. Niet alleen het analyseren van data, maar ook het begeleiden van project groepen en het managen van projecten in het algemeen is een onderdeel binnen Dirksen Management Support.

Wanneer je stage loopt bij Dirksen Management Support krijg je de kans om een kijkje te nemen bij de brede taken van het bedrijf. Bij het deelnemen aan studiegroepen leer je veel van de sociale kanten en het overbrengen van kennis richting de boer. Onderzoek kan worden gedaan naar het innovatietraject richting kringlooplandbouw, het gebruik van nieuwe technologieën in de landbouw, acceptatie richting kringlooplandbouw voor zowel boer als consument, bewustwording van “the need to develop” voor de boer, communicatie strategieën voor boeren en consument, etc. Mocht je liever met het data bestand en cijfers werken voor een wat meer Bèta onderzoek kan dat natuurlijk ook! Ideeën voor onderwerpen zijn welkom!

Profiel kandidaat

We zijn op zoek naar een student met affiniteit voor de agrarische sector. Een student die gemakkelijk contact legt met zowel de boer als andere actoren in de sector. Om die rede zoeken we dan ook een student die goed Nederlands spreekt.

Nog steeds geïnteresseerd? Mail ons, inclusief je CV en interesse voor een stageonderwerp. Wat zijn jou skills die je graag zou willen toepassen bij DMS, of willen verbeteren? Wanneer zou je willen beginnen en hoe lang wil je stage lopen? We zijn benieuwd!

Contact

 • Kim Hahn, kimhahn@dmsadvies.nl
 • Hans Dirksen hansdirksen@dmsadvies.nl

Voor de aanvang van deze stage neem je contact op met Jessica de Koning (Thesis.RSO@wur.nl) voor een intake om begeleider en goedkeuring te krijgen voor de stage.

MSc thesis opportunity: Sustainable Food Systems Research for Impact

Duration: 6 months

Language: English

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible 

Are you passionate about food system transformation?  We are looking for students to review 20 years of practical case studies, which have been conducted for international research and innovation projects, and to follow up on key cases of food system transformation, looking at success and failure. Your job will be to dig deep into real-world examples of people, organizations and networks that are trying to change our food systems.  You will identify trends, opportunities and challenges and drawing on sociological theories, you will analyse the data to help advance our understanding of food system transformation.

The supervision team includes:

 • Professor Han Wiskerke, Chair of RSO
 • Dr Jessica Duncan, Associate Professor in RSO

Eligibility:

 • MSc student from MDR, MID, MOA, MCH and MFT who wish to work on an RSO thesis.
 • Candidates should have a strong interest in food system research and a passion for social justice.
 • Candidates should have good knowledge of (and preferably experience with) qualitative research methods, in particular document analysis and interviewing.
 • Very good organizational skills and experience/interest in developing databases is an asset.  

If interested please contact jessica.duncan@wur.nl

Thesis ‘Ervaringen op de Biologische moestuin’

Het Leger des Heils heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar verschillende aspecten van haar biologische moestuin in Amsterdam Noord, één van haar vier werkbedrijven.


Deelnemers die op de tuin komen vormen een kwetsbare groep: zij worstelen veelal met complexe problemen, op diverse levensgebieden. Hoewel hun begeleiders aangeven dat de tuin voor veel van hen een fijne plek is om te zijn en te werken, kent de tuin ook een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is dat niet alle plekken op de tuin bezet zijn: niet alle woonbegeleiders van het Leger des Heils lijken de weg naar de tuin te kunnen vinden voor hun cliënten.


Eén van de doelstellingen van het project is daarom inzicht te geven in wat de tuin betekent voor deelnemers, en wat redenen zijn om juist niet (meer) op de tuin te willen werken. Daarom bieden wij een thesismogelijkheid met de volgende onderzoeksvraag aan:


Wat zijn de ervaringen van deelnemers en oud-deelnemers met de biologische moestuin van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord? Wat zijn redenen van niet-deelnemers om niet op de tuin te willen werken?


Mogelijke onderzoeksmethoden: literatuurstudie over mogelijke effecten van het werken in een groene omgeving op de (mentale) gezondheid, en interviews met deelnemers en niet-deelnemers.


Zie voor meer informatie over het project: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Groene-begeleiding-Leger-des-Heils-de-biologische-moestuin.htm


Geïnteresseerd? Mail esther.veen@wur.nl

Thesis (or internship) opportunity – Urban Agriculture: developing a typology within a European Context

MSc-Thesis/internship opportunity

Duration: 6 months

Language: English

Start Date: As soon as possible

The European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture (EFUA) has the objective to unlock Urban Agriculture’s potential by achieving better knowledge, better deployment, and better policies in this field. The Chair groups Rural Sociology and Health and Society and Wageningen Plant Research are managing a work package that aims to update knowledge on the types and benefits of Urban Agriculture (e.g. social cohesion, local food provision, health, biodiversity, business generation). We are looking for students who have an interest to collaborate in this European Forum to identify stakeholders, and develop a typology of urban agriculture. Your work will be the starting point for understanding the benefits of Urban Agriculture. The research also supports a European agenda on urban agriculture, co-designed within EFUA.

Contact information: Esther Veen (esther.veen@wur.nl), Lenneke Vaandrager and Jan Eelco Jansma

Research and internship opportunities in regenerative agriculture

Are you passionate about:
Food systems transformation?
Regenerative agriculture and agroecology?
Climate change and planetary health?
Farmers living amid the COVID-19 pandemic?
Qualitative and mixed method social science research?

We are looking for masters and advanced undergraduates who want an active role in data collection and data entry with a large-scale qualitative and quantitative research project led by the Midwest Healthy Ag research team.

Midwest Healthy Ag is a sociological research project launched by Regeneration Midwest in the United States, funded by the Robert Wood Johnson Foundation’s Health and Climate Solutions Program.

The study is currently entering the data collection phase, which will consist of over 200 interviews with farmers across six agrarian states in the Midwest United States. The interviews will ask farmers about their experiences dealing with multiple crises in conventional agriculture, regenerative farming practices, environmental health and climate change, as well as the impact of COVID-19 on livelihoods and community health and wellbeing. The interviews will be taking place over the next six months.

You can join our team as an intern/research assistant by collecting historical and contextual information on selected agrarian communities, doing data entry of farmer interviews into Qualtrics, and participating in our extended research network as we conduct qualitative and quantitative data analysis. We can also explore possibilities for utilizing project data and materials for academic theses and papers.

Get in touch! We will be accepting interns and assistants in early January 2021.

For more information on the project and our team, our website: https://midwesthealthyag.org

Contact at WUR: Serena Stein serena.stein@wur.nl (Postdoctoral Researcher at SDC & RSO)

Thesis/stage: Effect van onderwijs en zorg op de boerderij

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen vaak positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%. Continue reading

Thesis/Stage Transitie naar circulaire bedrijfsvoering Valleivarken

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een student(e) die door middel van action research wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering van Valleivarken (organisatie van drie varkenshouders): samen met twee geïnteresseerde akkerbouwers en evt andere stakeholders wordt gewerkt aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Gevraagde expertise: vermogen om het gesprek tussen Valleivarken en de geinteresseerde akkerbouwers te faciliteren (action research). We zijn op zoek naar een student (thesis, internship of projectgroep) die zich uitgedaagd voelt om kennis van verschillende disciplines te overbruggen. Achtergrondkennis op één of meer van de volgende gebieden is gewenst:  akkerbouw, varkenshouderij, circulaire landbouw, bedrijfseconomie, of action research.

Lokatie: Gelderland.

Mogelijke activiteiten: interviews, action research met akkerbouwer(s) en varkenshouder, literatuur onderzoek, evt analyse bedrijfsgegevens, ontwerp bouwplan

Gevraagd: Nederlandstalige masterstudent (thesis of internship), maar ook studenten die extra verdieping willen aanbrengen of een groepsopdracht willen doen, komen in aanmerking.

Achtergrond: ValleiVarken is een samenwerkingsverband tussen drie varkenshouders (1 vermeerderaar en 2 mesters), een slachterij (Gosschalk, Epe) en retail (BONI supermarkten en cateraar/traiteur de Kroes). Momenteel wil Valleivarken een stap maken richting circulaire varkenshouderij door samenwerking te zoeken met o.a. akkerbouwers (voor de productie van varkensvoer in ruil voor varkensmest) en een veevoerfabrikant (Agrifirm). In een eerste ACT studenten project zijn twee geinteresseerde akkerbouwers geidentificeerd. Het unieke van Valleivarken is, dat de varkenshouders met hun afnemers een vaste afzet hebben afgesproken tegen een vaste kwaliteit en prijs. De ketens zijn kort, er zit geen handel tussen en de partijen werken op basis van vertrouwen en goede relaties. Aan de student wordt gevraagd de samenwerking tussen akkerbouwer en varkenshouder gestalte te geven door gesprekken te faciliteren en door het identificeren van geschikte gewassen in het bouwplan van de akkerbouwer.

Voor meer informatie:

Francien de Jonge,

tel 0317 484577;

@ Francien.deJonge@wur.nl;

https://www.wur.nl/nl/project/Valleivarken-in-transitie-naar-circulaire-varkenshouderij.htm