Cultivating Food Sovereignty: Understanding the diverse economies of sago in Luwu Utara, Indonesia

title pg ulilMuhammad Ulil Ahsan, MSc Student Development and Rural Innovation, Wageningen University

 

Below the abstract of the MSc-thesis “Cultivating Food Sovereignty: Understanding the diverse economies of sago in Luwu Utara, Indonesia“.

 

The full thesis can be downloaded from the WUR-Library by clicking on the hyperlink

 

Indonesia has taken up food sovereignty in the constitutional document Food Act number 18/2018 that animates the food policy and program implementation in Indonesia. However, it remains largely rhetorical since the food program implementation has undermined the local food system in many places. This study explores the implementation of food sovereignty in Luwu Utara that is predicated with productionist paradigm, where self-sufficiency is the main goal and transnational corporation are involved in the process of enactment. The implementation put pressure on the local food system in Luwu Utara, particularly in relation to sago. The sago food system encompasses complex issues ranging from the relationship between people in the system to their relation with sago. The diverse economy framework is applied to unravel the diverse forms of economies that lie within the sago food system, and to legitimate the value of food sovereignty existing in Luwu Utara. Diverse economies of sago in Luwu Utara are dominated by non-capitalist practices that can challenge the dominant discourse of capitalist economy as food sovereignty against for. The different forms of food sovereignty at different scales necessitates reflection on food sovereignty implementation. Cultivating food sovereignty requires reflexivity, creating the basis of food sovereignty and building recognition are the strategies to develop a multi-scalar sovereignty. Administering multi-scalar sovereignty is a challenge that must be overcome in the development of a democratic food system in Indonesia.

Keywords: Food sovereignty, diverse economies, sago, Luwu Utara

#VEGAN: A critical analysis of the discourses around food, identity and responsibility from vegan Instagram influencers – MSc Thesis by Adele Wilson

title pg

Adele Wilson, MSc Student Health & Society, Wageningen University 

Below the abstract of the MSc-thesis “#VEGAN: A critical analysis of the discourses around food, identity and responsibility from vegan Instagram influencers“.

 

The full thesis can be downloaded from the WUR-Library by clicking on the hyperlink

In the UK we need to reduce the amount of meat we produce and consume in order to prevent climate disaster and poor public health. Vegan Instagram influences have been key figures in providing society with knowledge on why and how people should live meat free. The discourses provided to us by these ‘influencers’ about, food, health, ethics and environmental concerns are extremely powerful as they shape our everyday food thoughts and practices. However, there has been relatively little academic research into the knowledge produced by these online food influencers. Therefore, this study aimed to identify some of the contemporary discourses around veganism on Instragram. Particular attention was paid to how these discourses framed the responsibility for animal welfare, human health, and environmental concerns. The research analysed the profiled of 6 vegan instagram influencers; @chakabars, @earthlinged, @deliciouslyella, @rachelama, @kingcook and @crueltyfreeclairey. The data was analysed using a Foucauldian style discourse analysis. Two main themes were identified. The first was ‘hard veganism’ that focused on the moral justifications for veganism. It was found discourse focused on the justifications for veganism was critical of the livestock industry and unevenly burdened individuals with the responsibility for preventing climate disaster, protecting animals and preserving human health through by consuming a vegan diet (e.g. Christopher, Bartkowski, Haverda, 2018). Therefore, veganism was associated with practicing one’s moral beliefs and acting in a utilitarian way to societal constraints we live in. The second theme was ‘soft veganism’ that referred to images and talk on food. ‘Soft veganism’ framed the food industry positively for providing people with many vegan food options and making veganism ‘easy’. Vegan food was also used to construct vegan subgroups that were aimed at challenging stereotypical views on veganism as an elite white practice (Harper, 2012) and breaking down barriers that prevented some people from engaging with a vegan lifestyle. Therefore, this research found that Instagram is a space where multiple vegan identities are constructed with varying levels of political involvement and philosophical engagement. This research concludes that Instagram may be a useful tool for influencing people to reduce their meat consumption, as it allows people to select knowledge on how to practice veganism that best suits their identity, beliefs and lifestyle.

Door eendrachtige samenwerking: De geschiedenis van de Aardappelveredeling in Nederland, van hobby tot industrie (1888-2018)

Geert Veenhuizen, aardappelkweker die vooropliep met het kruisen van aardappelrassen (1857-1930)

Op woensdag 15 mei om 13.30 uur verdedigt Jan P. van Loon in de Aula van Wageningen Universiteit zijn proefschrift getiteld “Door eendrachtige samenwerking: De geschiedenis van de Aardappelveredeling in Nederland, van hobby tot industrie (1888-2018)”. De promotie is live te volgen via WUR TV en kan ook later worden bekeken. Het proefschrift is digitaal beschikbaar na de openbare verdediging. Voor meer informatie over dit proefschrift, zie het nieuwsbericht op de WUR-website of het artikel in Resource.

Onderwijsboerderij scriptiemogelijkheid

Voor een deel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs werkt een schoolse omgeving soms (tijdelijk) contraproductief. Het gaat vooral om leerlingen voor wie de structuur en aanpak van een school te ingewikkeld is, kinderen die moeite hebben met sociale relaties en het in stand houden van vriendschappen, kinderen met hechtingsproblemen, kinderen die door een beperking niet uren achtereen op een stoel kunnen zitten. Kinderen dus die het moeilijk hebben met zichzelf en hun omgeving en daarom op een gegeven ogenblik niet meer naar school willen, kunnen, mogen, of durven. Voor deze groep is vaak geen passend onderwijs in de regio beschikbaar, en deze leerlingen komen vaak noodgedwongen thuis te zitten. Dit kan leiden tot moeilijk gedrag, een negatief zelfbeeld en een toekomst zonder perspectief.

Verschillende zorgboeren bieden deze leerlingen onderwijs op de boerderij. Een groep van ongeveer 20 van deze zorgboeren heeft een netwerk gevormd om ervaringen en knelpunten te delen. Problemen zijn bijvoorbeeld gebrek aan uitwisseling en onderbouwing van kennis, knellende regelgeving en de kloof tussen zorgboerderijen en scholen. Bovendien is geen goed zicht op het aantal leerlingen die onderwijs volgen op de boerderij (en hun specifieke problemen), en de ervaringen van boeren, leerlingen, ouders en scholen.

Om deze vragen te beantwoorden en uiteindelijk te komen tot een sterke, geaccepteerde en professionele onderwijssector, is de wetenschapswinkel van Wageningen UR een onderzoeksproject gestart. Binnen dit project zijn wij op zoek naar één of meerdere MSc studenten die voor een scriptie of stage onderzoek willen doen op verschillende gebieden zoals:

  • Het in kaart brengen van de huidige situatie (omvang en inhoud van onderwijs op de boerderij, type leerling, samenwerkingsvormen tussen boerderij en school, financieringsvormen), alsmede ervaringen van boeren, leerlingen, ouders en onderwijspartners;
  • Advies geven over mogelijke strategieën voor het versterken van de sector (belangrijkste knelpunten voor onderwijsboeren in kaart brengen, best practices beschrijven);
  • Literatuuronderzoek naar de voor- en nadelen van de boerderij als onderwijslocatie.

Een specifieke opdracht kan samen met de student worden opgesteld. Studenten zullen onderdeel worden van het wetenschapswinkelproject (stages worden begeleid door Jan Hassink van Wageningen Plant Research). Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl