MSc thesis opportunity: Sustainable Food Systems Research for Impact

Duration: 6 months

Language: English

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible 

Are you passionate about food system transformation?  We are looking for students to review 20 years of practical case studies, which have been conducted for international research and innovation projects, and to follow up on key cases of food system transformation, looking at success and failure. Your job will be to dig deep into real-world examples of people, organizations and networks that are trying to change our food systems.  You will identify trends, opportunities and challenges and drawing on sociological theories, you will analyse the data to help advance our understanding of food system transformation.

The supervision team includes:

  • Professor Han Wiskerke, Chair of RSO
  • Dr Jessica Duncan, Associate Professor in RSO

Eligibility:

  • MSc student from MDR, MID, MOA, MCH and MFT who wish to work on an RSO thesis.
  • Candidates should have a strong interest in food system research and a passion for social justice.
  • Candidates should have good knowledge of (and preferably experience with) qualitative research methods, in particular document analysis and interviewing.
  • Very good organizational skills and experience/interest in developing databases is an asset.  

If interested please contact jessica.duncan@wur.nl

Thesis ‘Ervaringen op de Biologische moestuin’

Het Leger des Heils heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar verschillende aspecten van haar biologische moestuin in Amsterdam Noord, één van haar vier werkbedrijven.


Deelnemers die op de tuin komen vormen een kwetsbare groep: zij worstelen veelal met complexe problemen, op diverse levensgebieden. Hoewel hun begeleiders aangeven dat de tuin voor veel van hen een fijne plek is om te zijn en te werken, kent de tuin ook een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is dat niet alle plekken op de tuin bezet zijn: niet alle woonbegeleiders van het Leger des Heils lijken de weg naar de tuin te kunnen vinden voor hun cliënten.


Eén van de doelstellingen van het project is daarom inzicht te geven in wat de tuin betekent voor deelnemers, en wat redenen zijn om juist niet (meer) op de tuin te willen werken. Daarom bieden wij een thesismogelijkheid met de volgende onderzoeksvraag aan:


Wat zijn de ervaringen van deelnemers en oud-deelnemers met de biologische moestuin van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord? Wat zijn redenen van niet-deelnemers om niet op de tuin te willen werken?


Mogelijke onderzoeksmethoden: literatuurstudie over mogelijke effecten van het werken in een groene omgeving op de (mentale) gezondheid, en interviews met deelnemers en niet-deelnemers.


Zie voor meer informatie over het project: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Groene-begeleiding-Leger-des-Heils-de-biologische-moestuin.htm


Geïnteresseerd? Mail esther.veen@wur.nl

Thesis (or internship) opportunity – Urban Agriculture: developing a typology within a European Context

MSc-Thesis/internship opportunity

Duration: 6 months

Language: English

Start Date: As soon as possible

The European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture (EFUA) has the objective to unlock Urban Agriculture’s potential by achieving better knowledge, better deployment, and better policies in this field. The Chair groups Rural Sociology and Health and Society and Wageningen Plant Research are managing a work package that aims to update knowledge on the types and benefits of Urban Agriculture (e.g. social cohesion, local food provision, health, biodiversity, business generation). We are looking for students who have an interest to collaborate in this European Forum to identify stakeholders, and develop a typology of urban agriculture. Your work will be the starting point for understanding the benefits of Urban Agriculture. The research also supports a European agenda on urban agriculture, co-designed within EFUA.

Contact information: Esther Veen (esther.veen@wur.nl), Lenneke Vaandrager and Jan Eelco Jansma

Research and internship opportunities in regenerative agriculture

Are you passionate about:
Food systems transformation?
Regenerative agriculture and agroecology?
Climate change and planetary health?
Farmers living amid the COVID-19 pandemic?
Qualitative and mixed method social science research?

We are looking for masters and advanced undergraduates who want an active role in data collection and data entry with a large-scale qualitative and quantitative research project led by the Midwest Healthy Ag research team.

Midwest Healthy Ag is a sociological research project launched by Regeneration Midwest in the United States, funded by the Robert Wood Johnson Foundation’s Health and Climate Solutions Program.

The study is currently entering the data collection phase, which will consist of over 200 interviews with farmers across six agrarian states in the Midwest United States. The interviews will ask farmers about their experiences dealing with multiple crises in conventional agriculture, regenerative farming practices, environmental health and climate change, as well as the impact of COVID-19 on livelihoods and community health and wellbeing. The interviews will be taking place over the next six months.

You can join our team as an intern/research assistant by collecting historical and contextual information on selected agrarian communities, doing data entry of farmer interviews into Qualtrics, and participating in our extended research network as we conduct qualitative and quantitative data analysis. We can also explore possibilities for utilizing project data and materials for academic theses and papers.

Get in touch! We will be accepting interns and assistants in early January 2021.

For more information on the project and our team, our website: https://midwesthealthyag.org

Contact at WUR: Serena Stein serena.stein@wur.nl (Postdoctoral Researcher at SDC & RSO)

Thesis/stage: Effect van onderwijs en zorg op de boerderij

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen vaak positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%. Continue reading

Thesis/Stage Transitie naar circulaire bedrijfsvoering Valleivarken

De Wetenschapswinkel is op zoek naar een student(e) die door middel van action research wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering van Valleivarken (organisatie van drie varkenshouders): samen met twee geïnteresseerde akkerbouwers en evt andere stakeholders wordt gewerkt aan de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Gevraagde expertise: vermogen om het gesprek tussen Valleivarken en de geinteresseerde akkerbouwers te faciliteren (action research). We zijn op zoek naar een student (thesis, internship of projectgroep) die zich uitgedaagd voelt om kennis van verschillende disciplines te overbruggen. Achtergrondkennis op één of meer van de volgende gebieden is gewenst:  akkerbouw, varkenshouderij, circulaire landbouw, bedrijfseconomie, of action research.

Lokatie: Gelderland.

Mogelijke activiteiten: interviews, action research met akkerbouwer(s) en varkenshouder, literatuur onderzoek, evt analyse bedrijfsgegevens, ontwerp bouwplan

Gevraagd: Nederlandstalige masterstudent (thesis of internship), maar ook studenten die extra verdieping willen aanbrengen of een groepsopdracht willen doen, komen in aanmerking.

Achtergrond: ValleiVarken is een samenwerkingsverband tussen drie varkenshouders (1 vermeerderaar en 2 mesters), een slachterij (Gosschalk, Epe) en retail (BONI supermarkten en cateraar/traiteur de Kroes). Momenteel wil Valleivarken een stap maken richting circulaire varkenshouderij door samenwerking te zoeken met o.a. akkerbouwers (voor de productie van varkensvoer in ruil voor varkensmest) en een veevoerfabrikant (Agrifirm). In een eerste ACT studenten project zijn twee geinteresseerde akkerbouwers geidentificeerd. Het unieke van Valleivarken is, dat de varkenshouders met hun afnemers een vaste afzet hebben afgesproken tegen een vaste kwaliteit en prijs. De ketens zijn kort, er zit geen handel tussen en de partijen werken op basis van vertrouwen en goede relaties. Aan de student wordt gevraagd de samenwerking tussen akkerbouwer en varkenshouder gestalte te geven door gesprekken te faciliteren en door het identificeren van geschikte gewassen in het bouwplan van de akkerbouwer.

Voor meer informatie:

Francien de Jonge,

tel 0317 484577;

@ Francien.deJonge@wur.nl;

https://www.wur.nl/nl/project/Valleivarken-in-transitie-naar-circulaire-varkenshouderij.htm

Thesis opportunities | Foodscapes in times of uncertainty

The CSPS Foodscapes cluster is looking for BSc and MSc students interested in researching emerging foodscapes in times of uncertainty.  

Covid-19 has displayed many of the vulnerabilities and externalities of our current corporate food regime, such as unequal access to food, the dependence of our food supply on global supply chains, the exploitation of (migrant) workers in agricultural and food sectors and the fragility of the ‘just-in-time’ supply logistics. While the current crisis displays these vulnerabilities, also food practices and initiatives are arising that might provide seeds for ‘other futures’.

What foodscapes are emerging during Covid-19? What seeds do those emergent foodscapes provide for more sustainable, equitable, inclusive and fair foodscapes? And how can we potentially build on those seeds to make ‘other futures’ more real? 

If you are interested in researching these, or related, questions, please contact Anke de Vrieze (RSO), anke.devrieze@wur.nl or Mustafa Hasanov (BMO), mustafa.hasanov@wur.nl. We welcome multi- and interdisciplinary perspectives and see opportunities for both offline research (e.g. in the Netherlands) and online research.

For more thoughts on the effects of the current pandemic on Foodscapes, see also this series of rapid responses published by Agriculture and Human Values.

Rural Uproar: Corona Proof Thesis Opportunity

So you want to do your thesis, but as corona-proof as possible. Than read the this call for a student interested in making a sociological analysis of rural uproar.

Unrest has brought tractor blockades to The Hague, Berlin, Paris and many other cities as a cocktail of grievances boil over. Yet rural uproar is not new. In his Peasant Wars of the Twentieth Century, Eric Wolf examined the histories of peasant involvement in rebellions and revolutions in the twentieth century. Eric Hobsbawm and George Rude examined the rebellion and arson attacks by a rural population at a time capitalism swept from the cities to the countryside in England.

In this thesis opportunity you will be asked to study rural uproar, identify characteristics and grievances of protests and revolts, and its economic and political causes. For this thesis, you will do a systematic literature review in combination with archival work. When more recent uproar is taken into consideration, interviews are possible.

More info: joost.jongerden@wur.nl


Picture: Captain Swing, mythical figure whose name appeared on series of threatening letters during the rural Swing-Riots in the UK now 190 years ago.

Outdoor psychology and coaching for adults with psychological complaints (three thesis topics)

Do you want to contribute to an ongoing Science Shop project focusing on outdoor psychology and coaching for adults with psychological complaints?

Evidence supporting the beneficial effects of nature on our health and wellbeing is accumulating. These insights are being used increasingly for the treatment of people with psychological problems, such as outdoor psychology and coaching. On the one hand, using nature as a ‘treatment room’ is suggested to be more effective than receiving treatment indoors, whereas, on the other hand, psychologists and coaches themselves report being more vital and healthy providing treatment outdoors. However, the use of nature in mainstream practices is far from accepted.

We offer three assignments:

  1. Understanding the experiences of clients who participate(d) in outdoor psychology interventions;
  2. Exploring the image of outdoor psychology among key stakeholders in the mainstream healthcare sector, and underlying motivations of outdoor psychologists;
  3. Exploring the motives and practices of outdoor coaches, perceived barriers and opportunities, and experiences of clients who participate(d) in outdoor coaching.

See the project page for more information and the first report based on an Academic Consultancy project: https://www.wur.nl/en/article/Nature-Assisted-Therapies-Nature-as-a-treatment-room-for-adults-with-psychological-complaints.htm

Interested or want to know more about the project? Contact Esther Veen (esther.veen@wur.nl)

Start Date: Fall 2020 or spring 2021

Thesis of stage boerderijeducatie

Effect van onderwijs op de boerderij voor leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het onderwijs

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Het aantal zogeheten ‘thuiszitters’ blijft de afgelopen schooljaren stijgen, in het schooljaar 2018-2019 naar 4790. Om deze leerlingen niet in de steek te laten zijn in het land initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij onderwijs te krijgen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het onderwijs op zorgboerderijen neemt toe. Er zijn momenteel ongeveer 50 onderwijsboerderijen. De eerste onderwijsboeren zijn gestart in het jaar 2000. Vanaf 2014 nam het aantal onderwijsboeren substantieel toe. Het afgelopen jaar zijn 409 leerlngen opgevangen op een boerderij. Bij veel van de boerderijen zijn alle leerlingen ingeschreven bij de school waar zij tijdelijk niet meer naartoe gaan. Er worden veel successen gemeld.

Er zijn verschillen in de wijze waarop het onderwijs op de boerderij wordt ingevuld en hoe er wordt omgegaan met de verschillende type leerlingen. Deze leerlingen gaan naar de boerderij omdat het op school niet goed gaat. Veel voorkomende diagnoses en problematieken zijn een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD, gedragsproblemen, gescheiden ouders, verlies van een dierbare, gepest worden, hechtingsproblematiek, faalangst en trauma’s. De meeste leerlingen hebben een combinatie van bovengenoemde diagnoses en problemen. De leeftijd van de kinderen die les op de boerderij krijgen varieert van 4 tot en met 20 jaar.

Uit enquêtes en interviews die het afgelopen jaar zijn gehouden blijkt dat de ervaringen positief zijn. Bij meer dan 90% van de leerlingen leidt de plaatsing op de boerderij tot een positieve ontwikkeling. Het aantal leerlingen dat na enige tijd weer naar school gaat ligt boven de 50%.

Persoonlijke begeleiding en aandacht, afwisseling tussen onderwijs en andere activiteiten, de buitenomgeving en contact met dieren komen naar voren als succesvolle onderdelen. Daardoor kunnen leerlingen zich ontspannen, positieve ervaringen opdoen en weer tot leren komen.

Thesis/stage mogelijkheid

Bij een aantal boerderijen wordt de ontwikkeling van de leerlingen en de uitstroom goed gemonitord. Deze zorgboeren willen graag weten hoe het met de leerlingen gaat nadat zij zijn gestopt bij de boerderij en weer naar school gaan. Waar zij benieuwd naar zijn is: hoe hebben de leerlingen en de ouders de boerderijperiode ervaren, wat heeft deze periode voor hen betekend, wat hebben ze geleerd, hoe gaat het nu met de leerlingen en hoe zou het hen zijn vergaan als de boerderij er niet was geweest?

De student wordt gevraagd een aantal leerlingen en hun ouders te benaderen en hen te interviewen en een vragenlijst af te nemen. Meer inzicht in de effecten van onderwijs op de boerderij voor leerlingen die in het onderwijs uitvallen is belangrijk om deze nieuwe sector verder te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie: Jan Hassink, Wageningen Plant Research: Jan.hassink@wur.nl (0317 480576)