Webinar: Migrant labour in agriculture

In the Webinar 3 of our 75th Anniversary Rural Sociology Series we are pleased to present two presentations addressing the research theme ‘migrant labour in agriculture’.

Deniz Duruiz, Northwestern University:
Kurdishness, Race-Making, and Political Subjectivity on Turkish Farms

Seth Holmes, UC Berkeley:
The Extended Time and Space of Migrant Farmworker Injury: Indigenous Mexican Farmworkers in the USA

Date: Wednesday 19th May 2021 – Time: 15:00-17:00 (CET)

Register online via this link
Or check out the YouTube streaming link

YouTube streaming:

MSc thesis opportunity: A multi-method approach to assess the sustainability of the quinoa value chain in France

Duration: 6 months

Languages: English and French

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible

Quinoa is experiencing a global expansion of cultivation all around the world. France is one the most important producers of quinoa in Europe. Yet the sustainability of French quinoa production systems remains under-researched. This includes familiar debates of organic versus conventional production, as well as the viability of ‘farm to fork’ transportation and distribution systems.

The MSc candidate will assess the sustainability of the quinoa value chain in France. The candidate will conduct interviews with members of the cooperative “Quinoa d’Anjou” assessing the sustainability combining quantitative and qualitative approaches.

Following the current restrictions, the interviews will be conducted online.

Objectives:

 • Combining quantitative and qualitative data to assess the sustainability of quinoa value chain of the cooperative of Anjou in France.
 • Conduct a Life Cycle Assessment testing the MEANS program. Training will be provided.

Supervision team:

 • Mark Vicol, Assistant Professor in RSO
 • Federico Andreotti, PhD Candidate in GRS

Advisors:

 • Didier Bazile, researcher at CIRAD, France
 • Cécile Bessou, researcher at CIRAD, France

Relevant literature:

 • Alandia, G., Rodriguez, J. P., Jacobsen, S. E., Bazile, D., & Condori, B. (2020). Global expansion of quinoa and challenges for the Andean region. Global Food Security, 26, 100429.
 • Bazile, D., Jacobsen, S. E., & Verniau, A. (2016). The global expansion of quinoa: trends and limits. Frontiers in Plant Science, 7, 622.
 • Jouini, M., Burte, J., Biard, Y., Benaissa, N., Amara, H., & Sinfort, C. (2019). A framework for coupling a participatory approach and life cycle assessment for public decision-making in rural territory management. Science of the Total Environment, 655, 1017-1027.

Requirements:

 • Interest in Agroecology studies, value chain studies and/or sustainable development
 • Interests and/or knowledge of food value chains: production, processing, distribution
 • Skills for conducting interviews remotely and data analysis
 • French language fluency is required.

If interested please contact federico.andreotti@wur.nl

Webinar: Towards a Gaian agriculture

‘Towards a Gaian agriculture’ – Dr Anna Krzywoszynska.

Date: 28th April 2021Time: 15.00 CET

This talk is concerned with the role for agri-environmental social sciences in understanding the new human condition called by some “the Anthropocene”, and what I increasingly think of as the challenge of living with Gaia. How have we become so lost that our most fundamental relationship with the environment, food getting, has come to undermine both our futures and those of our environments? And what is needed to build a new pact between humans and living ecosystems? I have been exploring these questions specifically in relation to soil as an existentially and conceptually crucial matter. In this paper, I examine modern farming as built on multiple alienations, and propose the conditions under which re-connection and a building agricultures which work with Gaia may become possible.

Register online via this link
Or check out the YouTube streaming link

This talk is the second in Wageningen University Rural Sociology Group’s 75 years anniversary seminar series “Looking back, Looking Forward: Setting a future agenda for rural sociology”. For more information see our full agenda here.


YouTube streaming link:

Thesis / stage vacature: Regionale initiatieven voor de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Achtergrond

Ons voedselsysteem is verre van duurzaam. De huidige voedselconsumptie en -productiepatronen dragen sterk bij aan een aantal urgente duurzaamheidsopgaven op het gebied van de gezondheid en welzijn van mens, dier en planeet. Deze duurzaamheidsopgaven zijn geen losstaande problemen; het zijn gerelateerde symptomen van een niet-duurzaam voedselsysteem. In de Nederlandse agrofood sector en daarbuiten zijn vele innovatieve ondernemers, burgers, coalities en andere partijen al actief bezig met de verduurzaming van het voedselsysteem, bijvoorbeeld in het realiseren van korte ketens, het verbinden van stad en platteland, de eiwittransitie, regeneratieve, natuur-inclusieve landbouw en true cost accounting. Daarin is er een groeiende beweging naar gebiedsgericht werken met regionaal georganiseerde netwerken die aansluiten op landschappelijke kenmerken, biodiversiteit, de culturele eigenheid en sociale verbanden van een regio. In een landelijk project gefinancierd door de NWO gaan we in kaart brengen wat voor soort initiatieven in verschillende regio’s zijn ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de gewenste transitie en hoe ze aan hun ambities werken.

De thesis/stage opdracht

Je kunt binnen dit landelijke project bijdragen aan de analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen initiatieven in doelen, aanpak, betrokken partners en belemmeringen en kansen. Er is een vragenlijst opgesteld waarmee de kenmerken van een groot aantal regionale initiatieven in kaart worden gebracht. Als vervolgstap kun je regionale initiatieven benaderen en met hen verder in beeld brengen wat  hun doelen en ambities zijn, welke kansen en belemmeringen zij ervaren, wat hun strategie is om bij te dragen aan veranderingen en wat hun impact zij willen bereiken op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Je kunt je ook richten op één of enkele regionale initiatieven en met  hen in een vorm van co-creatie verkennen hoe succesvol hun aanpak is, wat het initiatief tot dusver heeft bereikt op sociaal, ecologisch en economisch gebied,  hoe de impact van het initiatief versterkt kan worden en hoe belemmeringen kunnen worden opgelost.

Periode: voorjaar, zomer of najaar 2021

Meer informatie: Jan Hassink: jan.hassink@wur.nl; Henk Oostindie (RSO): henk.oostindie@wur.nl

MSc thesis opportunity: Sustainable Food Systems Research for Impact

Duration: 6 months

Language: English

Credits: 33-36 ECTS (programme dependent)

Start Date: As soon as possible 

Are you passionate about food system transformation?  We are looking for students to review 20 years of practical case studies, which have been conducted for international research and innovation projects, and to follow up on key cases of food system transformation, looking at success and failure. Your job will be to dig deep into real-world examples of people, organizations and networks that are trying to change our food systems.  You will identify trends, opportunities and challenges and drawing on sociological theories, you will analyse the data to help advance our understanding of food system transformation.

The supervision team includes:

 • Professor Han Wiskerke, Chair of RSO
 • Dr Jessica Duncan, Associate Professor in RSO

Eligibility:

 • MSc student from MDR, MID, MOA, MCH and MFT who wish to work on an RSO thesis.
 • Candidates should have a strong interest in food system research and a passion for social justice.
 • Candidates should have good knowledge of (and preferably experience with) qualitative research methods, in particular document analysis and interviewing.
 • Very good organizational skills and experience/interest in developing databases is an asset.  

If interested please contact jessica.duncan@wur.nl

Thesis ‘Ervaringen op de Biologische moestuin’

Het Leger des Heils heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar verschillende aspecten van haar biologische moestuin in Amsterdam Noord, één van haar vier werkbedrijven.


Deelnemers die op de tuin komen vormen een kwetsbare groep: zij worstelen veelal met complexe problemen, op diverse levensgebieden. Hoewel hun begeleiders aangeven dat de tuin voor veel van hen een fijne plek is om te zijn en te werken, kent de tuin ook een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is dat niet alle plekken op de tuin bezet zijn: niet alle woonbegeleiders van het Leger des Heils lijken de weg naar de tuin te kunnen vinden voor hun cliënten.


Eén van de doelstellingen van het project is daarom inzicht te geven in wat de tuin betekent voor deelnemers, en wat redenen zijn om juist niet (meer) op de tuin te willen werken. Daarom bieden wij een thesismogelijkheid met de volgende onderzoeksvraag aan:


Wat zijn de ervaringen van deelnemers en oud-deelnemers met de biologische moestuin van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord? Wat zijn redenen van niet-deelnemers om niet op de tuin te willen werken?


Mogelijke onderzoeksmethoden: literatuurstudie over mogelijke effecten van het werken in een groene omgeving op de (mentale) gezondheid, en interviews met deelnemers en niet-deelnemers.


Zie voor meer informatie over het project: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Groene-begeleiding-Leger-des-Heils-de-biologische-moestuin.htm


Geïnteresseerd? Mail esther.veen@wur.nl

Thesis (or internship) opportunity – Urban Agriculture: developing a typology within a European Context

MSc-Thesis/internship opportunity

Duration: 6 months

Language: English

Start Date: As soon as possible

The European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture (EFUA) has the objective to unlock Urban Agriculture’s potential by achieving better knowledge, better deployment, and better policies in this field. The Chair groups Rural Sociology and Health and Society and Wageningen Plant Research are managing a work package that aims to update knowledge on the types and benefits of Urban Agriculture (e.g. social cohesion, local food provision, health, biodiversity, business generation). We are looking for students who have an interest to collaborate in this European Forum to identify stakeholders, and develop a typology of urban agriculture. Your work will be the starting point for understanding the benefits of Urban Agriculture. The research also supports a European agenda on urban agriculture, co-designed within EFUA.

Contact information: Esther Veen (esther.veen@wur.nl), Lenneke Vaandrager and Jan Eelco Jansma

Online Thesis Market 2021

Rural Sociology, Sociology of Development & Change and Health & Society

February 8 & 9 (16:00-17:00)

Live online presentations about research projects and thesis topics & Online bar to meet and talk to potential supervisors

Join us! You can add yourself @ Teams by using this link.

Make sure to use your WUR email account. Your Teams request will be accepted some days before the market takes place (you’ll receive a notification about this).

The MS Teams page will be open all week from 8-12 February. There will be lots of information available about current research projects, thesis topics, potential supervisors, thesis vacancies and more.