Master Thesis Binnen Erfdelen Project Wetenschapswinkel

In samenwerking met het Erfdelen initiatief (www.Erfdelen.nl) start Wetenschapswinkel Wageningen een project dat zich tot doel stelt om de perspectieven van hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen voor woonfuncties nader in kaart te brengen. Daarmee beoogt het project uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen te verbinden. Enerzijds een groot en groeiend aanbod van vrijkomende agrarische gebouwen als gevolg van verslechterende agrarische ontwikkelingsperspectieven en anderzijds de groeiende en hardnekkige maatschappelijke vraag naar betaalbare en aantrekkelijke woonruimte, ook in plattelandsgebieden.

Het Erfdelen project richt zich op een 4-tal aandachtsvelden. Ten eerste, het inventariseren van uiteenlopende expressies van erfdelen en daarmee verbonden specifieke maatschappelijke baten. Ten tweede, de beleidsmatige ondersteuning van Erfdelen initiatieven met bijzondere aandacht voor de rol van gemeentes. Een derde aandachtsveld concentreert zich op de organisatorische kant van erfdeelprojecten, inclusief bijbehorende formele, juridische en financiele aspecten. Tenslotte, ook de mogelijke gezondheids- en duurzaamheidseffecten van Erfdelen zullen in ogenschouw worden genomen.

Deze vier aandachtsvelden laten zich op allerlei manieren doorvertalen naar een thesisonderwerp aansluitend bij je eigen, specifieke belangstelling. Ben je geinteresseerd, en opzoek naar een thesisopdracht binnen MID, MOA of wellicht een andere Masteropleiding, neem contact op met Henk.Oostindie@wur.nl  en/of Bettina.Bock@wur.nl