Bodem Anders! conferentie 19 & 20 maart 2015

Bodem Anders 2015

Gezonde bodems zijn de basis van gezond, duurzaam voedsel. Op donderdag 19 en Vrijdag 20 maart organiseren een groot aantal organisaties samen de Bodem Anders! conferentie in Den Bosch. Doel van de conferentie is een dialoog om samen te werken aan oplossingen voor duurzaam bodembeheer. Met o.a. John Liu (Green Gold) als key-note spreker. En met workshops, films, lezingen en excursies over: bodemvruchtbaarheid; jonge boeren; bodem en gezondheid; boerenkennis en wetenschap; kringlooplandbouw; besluitvorming en beleid; toegang tot grond; stadslandbouw.

Meewerkende organisaties: ZLTO, Hivos, Greenpeace, Milieudefensie, Waterschap AA en Maas, Natuur en Milieu, Wervel, Wageningen soil network, Toekomstboeren, Stichting Grondbeheer, Stuugroep landbouw innovatie Brabant, Orgapower, van Iersel, CLM, Brabantse Milieufederatie, OtherWise, Boerenverstand, ILEIA, Boerenverstand, Orgapower, NIOO, The Hunger Project, Estafette, Oxfam Novib, Nederlands Melkveehouders vakbond, Demeter, future farmers movement, bewust bodem gebruik, CSE, Stichting Ecologische Landbouw Ghana, Van Iersel, Aarde Boer Consument, NMI, Down2Earth.

Voor meer informatie en registratie: http://www.voedselanders.nl/