Student(en) gevraagd voor Wetenschapswinkel project zelforganisatie in Kloosterburen

Stichting SintJan is een bijzonder particulier initiatief uit Kloosterburen, gemeente De Marne, in de provincie Groningen. Kloosterburen ligt in Noord-Groningen, in de gemeente De Marne – een krimpgemeente bij uitstek. Burgers zijn hier met kennis, inzicht en een grote maatschappelijke betrokkenheid bezig hun eigen leefomgeving vorm te geven.
De initiatiefnemers van SintJan willen de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp versterken. Wat SintJan vernieuwend maakt, is de integrale benadering die aan het plan ten grondslag ligt: de initiatiefnemers willen wonen, werken, zorg en cultuur zodanig in Kloosterburen borgen dat de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp versterkt worden.
De inwoners van Kloosterburen worden door SintJan actief betrokken bij het ontwikkelen van de plannen, zodat zij zich hierin herkennen. Op termijn wil de stichting de inwoners ook een duurzame rol geven in het uitvoeren van de plannen. Met het opzetten van een dorpscoöperatie hoopt de stichting de inzet van de inwoners permanent te organiseren/af te stemmen en ook op de langere termijn te garanderen.
Wat de ontwikkeling van het burgerinitiatief van Sint Jan in de weg staat is het realiseren van voldoende betrokkenheid en draagvlak bij de inwoners van het eigen dorp. Er blijkt een zekere afstand te bestaan tussen de initiatiefnemers van het burgerinitiatief en (een deel van) de inwoners uit het dorp.
De opdrachtgevers zijn: Stichting SintJan Kloosterburen, Wetenschapswinkel Wageningen UR en de Provincie Groningen. De stichting wil weten hoe inwoners duurzaam betrokken kunnen worden bij het uitvoeren van de plannen.

Het onderzoek richt zich daarom op de volgende vraagstelling:
Hoe kan voor voldoende draagvlak en eigenaarschap voor het plan gezorgd worden bij de inwoners van Kloosterburen zodat het initiatief een duurzaam karakter krijgt?

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
– Wat zijn factoren die draagvlak en betrokkenheid in de weg staan?
– Hoe zorg je als organisatie voor voldoende massa om echt iets te kunnen doen?
– Wat is de juiste organisatie- en financieringsvorm om het plan verder te ontwikkelen?
– Hoe is men bij vergelijkbare initiatieven tot een bepaalde organisatievorm gekomen?

Naast het ontwikkelen van een heldere kijk op sleutelfactoren rondom draagvlak en eigenaarschap is het ook van belang om dit te vertalen naar een strategisch handelingsperspectief voor het burgerinitiatief van SintJan en om dit te kunnen plaatsen in een breder, theoretisch perspectief wat ook van meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van andere (vergelijkbare) burgerinitiatieven.
De voorkeur gaat uit naar een student met een achtergrond op het gebied van sociologie, communicatie of landgebruiksplanning. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en een proactieve houding hebt.
Contactpersonen:
Bas Breman – Alterra Wageningen UR – 0317-481636
Albert Aalvanger – Wageningen University, leerstoelgroep Landgebruiksplanning – 0317 – 482210.
Ina Horlings – Rural Sociology Group – lummina.horlings@wur.nl; Tel: 0031 317 485969. Mobiel: 0031 6 51126725