Voedsel als brug tussen beleid

Door Simone Plantinga – MSc-student

Eerder verscheen er op deze blog al het persbericht over mijn afstudeeronderzoek. Volgens de toenmalige planning had het rapport er ondertussen al moeten zijn. Helaas is dat niet gelukt. Het onderzoeksvoorstel vergde meer tijd, maar het resultaat mag er zijn (geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen door een reactie op dit bericht plaatsen). Op dit moment ben ik bezig met het benaderen van mensen voor de interviews, als het goed is zijn de interviews en het overige onderzoek half maart afgerond. Vervolgens kan ik dan aan de slag met de data-analyse en het schrijven van het eindrapport.

Ik zal een korte samenvatting geven van waar het onderzoek over gaat en wat het doel is. Het onderzoek gaat over stedelijk voedselbeleid. Verschillende Nederlandse steden zijn hier al mee bezig, in reactie op de diversiteit aan problemen die er zijn met en rond voedsel. In Amsterdam is er bijvoorbeeld ‘Proeftuin Amsterdam’, in Utrecht ‘Lekker Utregs’ en in Rotterdam is er ‘Eetbaar Rotterdam’. Deze drie steden zijn verschillend in hun aanpak. In Amsterdam nam de (vooral) overheid in 2006 het initiatief om te komen tot een ‘Metropolitane voedselstrategie’. In Utrecht ontstond het initiatief bij milieucentrum Utrecht en Stichting Aarde. In Rotterdam ligt het initiatief bij onder meer architecten en onderwijzers.

Mijn onderzoek speelt zich af in de gemeente Tilburg. Na een aantal verkennende gesprekken binnen de leerstoelgroep Rurale Sociologie, met de Brabantse Milieufederatie in Tilburg en de Provincie Noord-Brabant kwamen we tot de conclusie dat er in Tilburg mogelijk draagvlak is voor het opzetten van een Food Policy Council. Een bekend voorbeeld om hier te noemen is de Toronto Food Policy Council in Canada, welke erg succesvol is. De gemeente Tilburg heeft als wens om een CO2 neutrale stad te worden, daarnaast zijn er in de stad al diverse initiatieven op het gebied van voedsel bijvoorbeeld stads- en kindertuinen.

In mijn onderzoek inventariseer ik die initiatieven: wat gebeurt er al in de stad, door wie en met welk doel? Ook onderzoek ik de mogelijkheid om te komen tot een integraal voedselbeleid, waarin de verschillen organisaties gaan samenwerken, mogelijk in de vorm van een Food Policy Council. Belangrijke begrippen in mijn onderzoek zijn participatie en (beleids-) integratie. Ik kijk in hoeverre deze begrippen samen kunnen worden toegepast en tot welke vorm van samenwerken dat kan leiden. Participatie kenmerkt zich door vrijwilligheid en vrijblijvendheid, integratie daarentegen vereist toewijding en toezeggingen om samen tot actie over te gaan en een doel te bereiken. In het geval van louter participatie een netwerk hoeven betrokken partijen niet snel te vrezen voor eigen belangen, bij integratie staan juist die belangen ter discussie.

Ik hoop in april een verslag te kunnen doen van de eerste resultaten. Tot slot, a.s. dinsdag 9 februari van 10.30-12.00 uur presenteer ik mijn onderzoeksvoorstel in zaal C-82 in het gebouw de Leeuwenborch, geïnteresseerden zijn van harte welkom!

11 thoughts on “Voedsel als brug tussen beleid

 1. Dit mag misschien een beetje als een vreemde vraag klinken… maar wat is je naam? Een interessant onderzoek namelijk

 2. Pingback: Stage/internship and Thesis/Afstuderen Voedselteams Tilburg « Rural Sociology Group Wageningen (Weblog)

 3. ik ben begonnen aan een oefening om het concept voedselsoevereiniteit te vertalen naar een gemeentelijk niveau,
  in dat verband kwam ik op deze pagina: interessant onderzoek!

  ik begin de oefening met een toepassing op mijn woonplaats: de stad leuven (Belgie) en hoop uit te komen met een methode waarop een gemeentelijk landbouwprofiel kan opgemaakt en daarna gelinkt aan de lokale voedselnoden

  (wordt voorgesteld in oktober te Leuven)

 4. Bedankt voor uw reactie op m’n onderzoek/blog! Ik ben momenteel druk bezig met het schrijven van het eindrapport, als u wilt kan ik het naar u mailen wanneer het klaar is (juni).
  Ik zie dat u betrokken bent bij de Voedselteams in Vlaanderen, interessant, want de Brabantse Milieufederatie heeft dat idee overgenomen en is gestart met een (aantal) voedselteam(s) in Brabant. Zie daarvoor ook de blog ‘Stage/internship and Thesis/Afstuderen Voedselteams Tilburg’ op deze site.

 5. als je dat kan opsturen, zal ons dat zeker interesseren.
  We staan in contact met mensen van A Seed ivm de mogelijkheden voor Nederlandse Voedselteams.
  Groet en dank,
  Wim

 6. zeker een interessant onderwerp. ook wij zijn geinteresseerd in de uitkomsten. zoals wim merckx opmerkte zijn wij bezig met het opzetten van voedselteams in nederland. wij zijn nog in de beginnende fase en zijn ook aan het verkennen wat er al gebeurt.

  als je ook ons een kopie van je verslag zou kunnen sturen zou dat heel fijn zijn.

  succes met het afronden van het verslag!

 7. Beste Didi,

  Dank voor je reactie. Mijn scriptie is af, heb volgende week eindpresentatie en beoordeling, daarna zal ik hem toesturen.

  Simone

Comments are closed.