Een uitdagend afstudeervak!

Sociale Moestuin Sliedrecht – Een tuin voor en door Sliedrechters

Achtergrond informatie

Het bestuur van Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht wil een sociale moestuin realiseren. Een moestuin voor en door Sliedrechters zelf. Het initiatief, dat nu een jaar loopt, krijgt al veel positieve belangstelling. Het bestuur wil verkennen of de ambities realistisch en uitvoerbaar zijn. Bestaat er voldoende draagvlak in de ‘omgeving’? Hoe zijn de ambities te vertalen naar een haalbaar plan? Welke partijen zijn daarbij onontbeerlijk? Welke stappen zijn te identificeren? Hoe ga je om met onverwachte zaken? Oftewel hoe ga je gedurende het project bijsturen? Allemaal vragen die voorgelegd zijn aan de Wetenschapswinkel van Wageningen UR[1]. De Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht streeft ernaar om middels een toegankelijke, inspirerende en gezonde moestuin de inwoners van de gemeente Sliedrecht nader tot elkaar te brengen, in educatie te voorzien en sociale doelgroepen te ondersteunen in de integratie in de maatschappij.

Onderzoeksvraag

Een groep studenten van Van Hall Larenstein zal onderzoek doen naar concrete acties en keuzes die de stichting moet maken met betrekking tot de sociaal en economische ruimtelijke haalbaarheid. We zijn nog op zoek naar een Msc. Student die die stichting wil helpen een heldere visie te formuleren voor de lange termijn (10 jaar). Vragen waar je dan aan zou kunnen denken zijn;

  • Wat is dat, een inspirerende, gezonde en toegankelijke moestuin?
  • Welke verbinding zijn er mogelijk in deze gemeente tussen voorlichting en educatie op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid?
  • Voor wie en hoe wil je de educatie en voorlichting vorm geven?
  • Welke mensen gaan de sociale moestuin gebruiken en waarom? Etc.
  • Wat kunnen de buurt en de sociale moestuin voor elkaar betekenen en hoe geef je dit vorm?
  • Welke slimme mogelijkheden biedt de omgeving om (extra) inkomsten of investeringen voor de sociale moestuin te genereren?

Wil jij graag onderzoek doen met een direct maatschappelijke impact en ben je geïnteresseerd in thema’s als stadslandbouw, natuur en milieu educatie en sociale cohesie?

Neem contact op met Els Hegger (els.hegger@wur.nl) voor meer informatie.


[1] Deze Msc. Thesis wordt aangeboden door Wageningen UR, Wetenschapswinkel. Wageningen UR ondersteunt met de Wetenschapswinkel maatschappelijke organisaties. Deze kunnen bij de Wetenschapswinkel terecht met onderzoeksvragen die een maatschappelijk doel dienen. Samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke groepen, maken zij inspirerende onderzoeksprojecten mogelijk. Voor meer informatie; http://www.wetenschapswinkel.wur.nl