Stageplek – monitoren van interactieve groenontwerpbijeenkomsten in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zoekt een stagiair voor het monitoren van groenontwerpbijeenkomsten. Hieronder meer informatie van de contactpersoon Kees Verdouw.

De provincie Zuid-Holland werkt in het project Mijn groen – Ons groen (zie www.mijngroenonsgroen.nl) aan een nieuwe manier van groenontwikkeling. Het project is onderdeel van het INTERREG-project GIFT-T! (www.gift-t.eu) en wordt dus mede door Europa betaald. Wat is er nieuw aan de aanpak van het project? Allereerst het uitgangspunt, namelijk dat we voor de ontwikkeling van natuur, groen en landschap echt willen starten bij de wensen van de gebruiker. Dat is bijv. een recreant, maar ook een boer, een grote multinational of een school. Al deze partijen maken gebruik van de natuur en welke mogelijkheden zien zij om dat te verbeteren? Die vraag hebben we beantwoord via droombijeenkomsten met deze gebruikers. Nu is de volgende stap om samen met de gebruikers wensen te vertalen in een samenhangend groen netwerk. Het streven is om per stukje groen zoveel mogelijk wensen (ecosysteemdiensten) van gebruikers te kunnen honoreren.

Onderdeel van het innovatietraject is dat we leren van de verschillende bijeenkomsten. Daarom zoeken we een student die de al ontwikkelde procesmonitoringsaanpak wil aanpassen en toepassen in het monitoren van de ontwerpbijeenkomsten die in het najaar van 2013 gehouden zullen worden. We zoeken iemand met kennis/ervaring met één of meer van de volgende vakgebieden: interactieve beleidsvorming, communicatie, ruimtelijke planvorming en landschapsontwerp.

Stageperiode: 4 maanden, te starten in augustus/september

Contact: Kees Verdouw , Projectleider Mijn Groen – ons groen, Afdeling Water en Groen| bureau Landelijk Gebied c.verdouw@pzh.nl