Stappenplan voor buurtmoestuin

onderzoekerstadslandbouw

De Kenniskring Buurtmoestuinen is een netwerk van mensen die in Almere een buurttuin willen oprichten – of dat gedaan hebben. De deelnemers bespreken moeilijkheden met elkaar en pakken samen vragen op. Op die manier helpen ze elkaar hun idee te verwezenlijken. Maar er blijven altijd vragen. Een buurtmoestuin oprichten heeft namelijk best wat voeten in de aarde (figuurlijk bedoeld); denk aan toestemming krijgen voor het gebruik van de grond, het meekrijgen van buurtgenoten en het maken van een teeltplan.

De kenniskring heeft de Wageningse Wetenschapswinkel daarom gevraagd om een stappenplan. De wetenschapswinkel heeft deze vraag opgepakt; samen met een collega heb ik het plan van aanpak voor het project geschreven. Het is nu voortvarend van start gegaan met een groep studenten die voor het vak Academic Master Cluster zo’n stappenplan hebben gemaakt. Ze hebben dit erg goed gedaan! Er is aandacht voor drie gebieden; het initiatief zelf (het idee uitwerken, een locatie vinden, de bodem, het ontwerpen…

View original post 87 more words