Healing Gardens in Almere

Click here for a video and news item of Omroep Flevoland (in Dutch only).

IMG_4782

Our pilot project ‘Healing Gardens’ has finally started! From this week onwards (former) cancer patients will garden on a weekly basis at Parkhuys, a social support center for cancer patients in Almere. The participants will garden in containers (square foot gardening) from April until October, under supervision of two experienced gardeners.

As gardening is an outdoor activity that requires bending and stretching and gardeners work with fruits and vegetables, it seems a good way to get physical exercise, eat healthily, and take up vitamin D – all important aspects for people who have or are recovering from cancer. Moreover, the hypothesis is that when people like what they do –  for most people gardening is more enjoyable than visiting a gym – it will be easier to maintain such healthy behavior. Finally, people may experience social support from the peers with whom they are working, without having to join specific social support groups.

Two years ago the first seeds for this project were planted – last week Ellen Kampman, professor of Human Nutrition, elderman Rene Peeters, Henk Wolfert from AMS institue and Astrid Heijnen from Donkergroen officially opened the project during a festive event. This pilot project is the start of what will hopefully become a bigger project – if we manage to get finance, we aim to start a larger garden (or several gardens) with a larger number of participants.

Although the project in its current form is too small to measure whether gardening really makes people more fit, it will help us gain insights into what would make such a project successful (individual gardens or a communal garden, for example, or the addition of cooking workshops). We also hope to get a better understanding of the extent to which this group activity leads to social support. Moreover, we may find indications for health effects.

Healing Gardens is supported by Flevo Campus and Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS ) institute. Donkergroen sponsored the square foot gardening containers.

Call for abstracts XXVII European Society for Rural Sociology Congress

In July 2017 (24-27) the XXVII European Society for Rural Sociology Congress will be organised in Krakow, Poland. The topic of this year’s congress is ‘Uneven processes of rural change: on diversity, knowledge and justice’. The conference hosts several working groups, organised along three thematic lines: ‘Space, place and (in)equalities’, ‘Knowledges in processes of rural change’, and ‘agri-food systems and the rural’. For more information, click here. One of the working groups, part of thematic line one (Space, place and (in)equalities), concerns ‘Contested approaches to land-use: sustainability adjustments in social practices in global space’. See the call for abstracts below: Continue reading

Thesis opportunity: Thuisafgehaald

Note: as I am looking for a Dutch-speaking student for this thesis, the text of this post is in Dutch.

Het stedelijk voedsellandschap verandert. Bestaande kanalen bieden andere soorten voedsel aan (supermarkten verkopen steeds meer biologische en/of lokale producten) en er ontstaan nieuwe kanalen die het mogelijk maken op andere manieren aan voedsel te komen (kopen bij de boer, zelf verbouwen). Consumenten hebben hiervoor zowel ethische overwegingen (diervriendelijker, milieubewuster consumeren) als sociale overwegingen (elkaar ontmoeten rondom eten). Ondanks het bestaan van al die verschillende kanalen kopen de meeste mensen het grootste deel van hun voedsel in de supermarkt. Blijkbaar is het in de praktijk nog best lastig om de supermarkt te omzeilen. Continue reading

International conference on the Value of Life, June 2017

This is a first announcement for the June 2017 international conference organised by the Centre for Space, Place and Society (CSPS) at Wageningen University in The Netherlands. The full call for papers and organised sessions will be available in September 2016.

The Value of Life: Measurement, Stakes, Implications

International Conference

Wageningen, The Netherlands

28-30 June 2017

Continue reading

Differing ideas about healthy diets

In the last period of this academic year I gave the course Eating, Customs and Health, mandatory for first-year students Health and Society. As part of this course students were to execute a small research, in order to practice their interviewing skills. I asked the students to study the importance of a particular part of a diet (such as meat, dessert, or breakfast) for two groups of people (such as students following different study programs, or students with different nationalities) and to study the health effects of that part of the diet in the eyes of the respondents. They were also asked to compare the two groups.

Continue reading

Omzet en impact multifunctionele landbouw

onderzoekerstadslandbouw

Vorige week is de ‘omzet en impactmeting multifunctionele landbouw’ aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw. Deze meting is de vierde in een reeks waarin we de stand van zaken van de multifunctionele landbouw bekijken; wat is de omzet van de sector en wat betekent ze voor de maatschappij? Ik ben sinds de tweede meting bij dit onderzoek betrokken en ben verantwoordelijk voor het meten van de impact van de multifunctionele landbouw.

Terwijl de methoden van de omzetmeting elk jaar zoveel mogelijk gelijk zijn, om de getallen van de verschillende metingen goed te kunnen vergelijken, doen we bij de impactmeting vaak juist iets anders om het beeld dat we hebben completer te maken. Deze keer hebben we gekeken wat de multifunctionele landbouw betekent voor een specifieke regio, in dit geval de regio’s rond Lopik en Woerden. Een interessante en onverwachte bevinding is dat de multifunctionele landbouw vooral veel lijkt te betekenen…

View original post 137 more words

Nieuwe brochure zorglandbouw

onderzoekerstadslandbouw

Behandeling is een interessante richting voor zorgboeren die meer willen bieden dan dagbesteding. Diverse pioniers zijn er al mee gestart, waarmee ze voorzien in een behoefte van zowel cliënten als hun familie. Behandeling kan een interessant perspectief bieden; niet alleen financieel, maar ook omdat het een andere, professionelere uitstraling heeft dan dagbesteding. Er komt echter veel kijken bij behandeling; het is daardoor niet voor elk bedrijf geschikt.

Vanuit ons project ‘Zorglandbouw’  hebben een aantal van mijn collega’s daarom de brochure ‘Behandeling een kans voor de zorgboer’  ontwikkeld. Deze brochure bevat informatie over alle mogelijke aspecten met betrekking tot behandeling, zoals uitleg over welke doelgroepen geschikt zijn, hoe behandeling op zorgboerderijen eruit kan zien, welke meerwaarde behandeling op zorgboerderijen heeft, en hoe een ondernemer cliënten kan vinden. Ter illustratie en inspiratie vertelt een aantal zorgboeren hoe ze behandeling op hun zorgboerderij hebben vormgegeven. Bovendien zijn de mooie foto’s alleen al een…

View original post 8 more words

Stedennetwerk stadslandbouw als community of practice

onderzoekerstadslandbouw

Sinds 2010 linkt het stedennetwerk stadslandbouw ambtenaren van veertien Nederlandse steden. Ze komen bij elkaar om kennis te delen, problemen op te lossen en gezamenlijk kansen te grijpen. Toen het netwerk van start ging was het vooral intern georiënteerd; het ging om het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen . Maar ondertussen is het geëvalueerd tot een meer naar buiten gerichte ‘Community of Practice’ – het netwerk verwelkomt niet meer alleen ambtenaren maar ook deelnemers die zelf een stadslandbouwinitiatief hebben of bij andersoortige organisaties werken. Zij kunnen leren van de ervaringen van steden die al langer betrokken zijn.

De deelnemers hebben samen een agenda stadslandbouw opgesteld, met als doel lokaal en nationaal beleid te beïnvloeden. De agenda stelt dat er vier belangrijke uitdagingen zijn om stadslandbouw verder te brengen; experimenteerruimte creëren, steun bieden aan regionale voedselketens, het faciliteren van een kwaliteitsverbetering en het verbinden van lokale initiatieven. 25 steden…

View original post 53 more words

Pioniersnetwerk zorglandbouw

onderzoekerstadslandbouw

Eén van de projecten waarbij ik betrokken ben is het project ‘zorglandbouw’. Hierin werken we aan strategieën om in te spelen op veranderingen in de financiering van de zorg, die voor 1 januari gepland staan. Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het pioniersnetwerk zorglandbouw. Dit pioniersnetwerk bestaat uit ongeveer vijftien pioniers in de zorglandbouw die zich richten op verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten) en diensten (onderwijs, behandeling, kleinschalig wonen).

Pioniers worden vaak gevraagd mee te denken, advies te geven of hun ervaringen te vertellen, omdat ze voorop lopen en visie hebben. De vraag is echter bij wij zij zelf terecht kunnen. Daarom hebben we het netwerk opgericht; tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen pioniers onderling informatie delen en elkaar adviseren. Bovendien nodigen we partijen van buiten uit, die vanuit een andere hoek inspiratie en kennis kunnen brengen. Het netwerk is dit jaar twee keer bijeen geweest en de deelnemers waren enthousiast. De laatste bijeenkomst, vorige week, ging over samenwerking. Er was…

View original post 71 more words