Thesismogelijkheid: Tuinieren voor kankerpatienten

Due to the nature of this thesis, which involves speaking to Dutch former cancer patients, this thesis is only available for Dutch speaking students.

Voor het project Healing Gardens (zie www.healinggardenswur.nl) ben ik op zoek naar een student die een thesis wil schrijven bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie.

Healing Gardens is een samenwerking van Rurale Sociologie en Humane Voeding. Doel van het project is onderzoeken in hoeverre tuinieren bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ex-kankerpatiënten. Tussen april en september 2017 hebben we een pilot onderzoek uitgevoerd, waarbij 6 patiënten hebben getuinierd in Almere. De pilot was onderdeel van onderzoeksprogramma’s van AMS (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) en de Flevocampus.

De deelnemers hebben tijdens de pilot aan drie meetronden meegedaan – aan het begin, in het midden en aan het einde. Vanuit Rurale Sociologie hebben we de deelnemers gevraagd naar hun verwachtingen, in hoeverre die uitkwamen, sociale relaties en lotgenotencontact. Ik ben nu op zoek naar een student om deze interviews te analyseren en daar een thesis over te schrijven. Daarnaast kun je zelf extra data verzamelen. Hiervoor zijn meerdere opties, afhankelijk van je eigen interesse. Voorbeelden zijn follow-up interviews met de deelnemers, of interviews met deelnemers van andere lotgenotencontact-groepen, om de verschillen tussen verscheidene vormen van lotgenotencontact te onderzoeken.

De thesis kan vanaf april beginnen. Geïnteresseerd? Stuur een korte motivatie naar esther.veen@wur.nl.