Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik – brochure @Toekomstboeren

Vereniging Toekomstboeren maakt zich sterk voor duurzame landbouw en ijvert voor langdurig toegang tot land voor beginnende boeren tegen een redelijke vergoeding om een duurzaam bestaan op te kunnen opbouwen.

Een toenemend aantal beginnende boeren, of zij die graag willen beginnen met een eigen boeren bedrijf, zoeken toegang tot land. Ze kunnen niet beschikken over land in eigendom bij de familie of hebben te weinig eigen vermogen om land te kunnen kopen. Vereniging Toekomstboeren heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen University and Research ingeschakeld om studenten uit te laten zoeken hoe beginnende boeren op andere wijze dan gebruikelijk, langdurig toegang kunnen krijgen tot land in eigendom bij derden.

Landbouwgrond is erg duur. De pachtprijs van landbouwgrond is navenant hoog. De prijs van landbouwgrond staat niet in verhouding tot wat de oogst aan inkomsten oplevert. De hoge prijs voor landbouwgrond staat een duurzaam gebruik van landbouwgrond in de weg. Voor boeren in het algemeen, en beginnende boeren zonder land bij uitstek, is het erg lastig om een bestaan op te bouwen.

Het door studenten als onderdeel van hun opleiding uitgevoerde onderzoek, richtte zich op een aantal aansprekende praktijkvoorbeelden van andere dan gangbare landgebuiksovereenkomsten, zijnde: a) gezamenlijk of co-eigendom van land door burgers en boeren (commoning) en b) alternatieve pachtconstructies. De vraag was hoe deze andere dan gangbare overeenkomsten in elkaar steken en wat ervan te leren valt voor de betrokken partijen.

De bevindingen zijn samengevat in de brochure ‘Zes inspirerende voorbeelden van duurzaam landgebruik: pachten bij gemeente en boeren in gemeenschap’. Zie ook de projectpagina van de Wetenschapswinkel: https://www.wur.nl/nl/show/Boeren-zonder-land-hoe-is-dat-mogelijk-1.htm

Neem voor meer informatie contact op met Vereniging Toekomstboeren info@toekomstboeren.nl of projectleider dirk.roep@wur.nl

This entry was posted in Agriculture, Education by Dirk Roep. Bookmark the permalink.

About Dirk Roep

I'm Assistant professor at the Rural Sociology Group of Wageningen University. Besides teaching and supervising thesis students, I'm involved in research on regenerative agriculture, food provisioning and place-based development with a particular focus on the transformative practices, joint learning and innovation and institutional reform.