75th anniversary: 31) A Short History of Wageningen Sociology Book Series

Once upon a time, the Impact Factor was not sovereign in the field of rural sociology, and the inhabitants of the discipline had control over their own means of production. It was a time when the Wageningen sociologists published their “Bulletin”, followed by “Occasional Papers of the Departments of Sociology[i]” and then the “Wageningen Studies in Sociology[ii]”. These book series were an important means for the communication and dissemination of research findings.

The first series, the Bulletin book series, published 40 titles between 1955 and 1980, 36 of which appeared within the first 15 years. The “Occasional Papers” series published 23 titles between 1982 and 1988, followed by 14 titles in the “Wageningen Studies in Sociology” series between 1989 and 1994. This makes a total of 77 book publications over a period of 40 years, covering a range of topics in the field of agrarian and rural studies, planning, recreation studies, and demography. 

The purpose of these book series was to inform professionals and scholars about the research of the Wageningen sociologists. Over time, the audience changed from a Dutch to an English-speaking public. During the period of the first two series, most publications were in Dutch, with rather few in English. In the Bulletin series, just seven of the 40 books were published in English, with most of the English titles published towards the end of the series in the 1970s, while in the Occasional Papers series, five of 23 the books were in English; in the Wageningen Studies series, however, 10 of the 14 were English language publications.

Most of the books were single-authored publications: 30 out of 40 in the Bulletin series and 24 from 37 in the combined Occasional Papers and Wageningen Studies series. Almost all the books were written or edited by Wageningen sociologists. Most were staff publications, though the series included a few Ph.D. theses. The final publication of the three series comprised the proceedings of the 16th European Congress of Rural Sociology, which was held in Wageningen in the early days of August 1993 under the title “Agricultural Change, Rural Society, and the State.”

Although the book series ended in 1994, the Wageningen sociologists did not rest. Between 2007 and 2020, Wageningen rural sociologists published a total of 2,641 articles, book chapters, reports, and dissertations, predominantly with international scientific publishers. Among the most used English language journals were Sociologia Ruralis (which Wageningen sociologists co-founded), the Journal of Rural Studies and the Journal of Peasant Studies. Wageningen sociologists continued to publish in Dutch too, among others in the critical agrarian studies journal Spil (1978–2012) and Landbouwkundig Tijdschrift, the journal of the Royal Society for Agricultural Sciences. Ideas to (re-)establish again our own vehicle for scientific publications are occasionally discussed but not (yet) followed up.   

Books published in the Bulletin series

1.Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting

E.W. Hofstee, 1953

2.Boer en standsorganisatie, een regionaal-quantitatieve analyse

E. Abma 1955

3.De beoefening van de bloemsiterij en groenteteelt te Beesd

A.J. Wichers, 1956

4. Boer en coöperatie in Nederland, deel 1, de coöperatieve gezindheid 

E. Abma 1956

5. Enkele kenmerken en eigenschappen van de vooruitstrevende boeren I

A.W. van den Ban, 1956

6. Boeren en landbouwonderwijs, de landbouwkundige ontwikkelingen van de Nederlandse boeren

A.W. van den Ban, 1957

7. Onderzoek naar de activiteiten van de leden van de Gelderse Maatschappij van Landbouw

J.D. Dorgelo 1975

8. Verdwijnende dorpen op het Groninger Hogeland

N.A. Tonckens en E. Abma, 1957

9. Regionale verschillende in de toepassing van enkele landbouwmethoden

A.W. van den Ban, 1958

10. Enkele kenmerken en eigenschappen van de vooruitstrevende boeren II

A.W. van den Ban, 1958

11. De evaluatie van een voorlichtingsmethode in de Betuwe

A.J. Wichers 1958

12. . Boer en coöperatie in Nederland, deel 2, coöperatieve en niet coöperatieve boeren

E. Abma 1958

13. Voorkeuren voor voorlichting

A.J. Wichers 1959

14. Omvang van de agrarische beroepsbevolking in de 20ste eeuw

J.H.W. Lijfering

15. Het gardeniersprobleem in de kleibouwstreek van Friesland

S. van Veen en A.J. Wichers, 1959

16. Woning, dorp en dorpsgemeenschap in de Noordoostpolder

E. Abma en J.E. Montgomery, 1959

17. De leesbaarheid van landbouwbladen

W.H. Douma 1960

18. Fundamenteel sociologisch speurwerk in het kader van het landbouwwetenschappelijk onderzoek

E.W. Hofstee, 1960

19. De vormgeving van voorlichtingsdrukwerk

J.W. Schellekens en A.J. Wichers, 1960

20. Het gezinsleven op een verstedelijkend platteland

W.H. Douma, 1961

21. De echtscheiding in het agrarisch milieu

G.A. Kooy en J.H.H. Hasenack, 1961

22. De houding tegenover ruilverkaveling in het land van Heusden en Altena en de Tielerwaard-West 

J.P. Groot, F.C. Prillevitz, Th. J. Rinsma, G.A. Sparenburg, 1962

23. De vrije tuinbouwvestiging op nieuwe gronden in het Westland en De Kring

U. Geling en J.P. Groot

24. Boeren en toekomstbeeld, enkele beschouwingen naar aanleiding van een terreinverkenning in de Noordoostpolder

A.K. Constandse, 1964

25. De houding van de boeren in Bergeyk tegenover de landbouwvoorlichting

J.G.M. Helder, 1964

26. Economic knowledge and comprehension in a Netherlands farming community

H.H. Felstehausen, 1965

27. Wageningse eerstejaars studenten deel 1, enkele achtergronden van de studiekeuze

E. Abma, 1967

28. Enforced marriage in the Netherlands, a statistical analysis in order to test some hypotheses

G.A. Kooy and M. Keuls, 1968

29. Wageningse eerstejaars studenten deel 2, slagen of zakken voor het propedeutisch examen

E. Abma, 1968

30. De sociale gevolgen van de mechanisatie van de landbouw

A.J. Jansen, 1968

31. De sociale betekenis van het kamperen

A.P.C. Kersten, 1968

32. De leefbaarheid van de dorpen in de gemeente Borger

J.P. Groot, 1969

33. Het gezinsbeeld bijde Nederlandse politieke partijen

S.I, Zwart, 1969

34. Evaluatie van de tuinbouwvoorlichting in het Westland en De Kring

J. Visser, 1969

35. Sociaal-economische differentiatie in de landbouw

L.J.M. Weerdenburg, 1970

36. The guiding image and rural physical planning

J.P. Groot and D.B.W.M. van Dusseldorp, 1970

37. Extension and the forgotten farmer

J. Ascroft, N. Röling, J. Kariuki, F. Chege, 1973

38. Constructing tomorrow’s agriculture

A.J. Jansen, 1975

39. Original and derived creativity in scientific thinking

B. van Norren, 1976

40. De role of farmers’ organizations in two paddy farming areas in West-Malaysia

J.R.V Daana, 1980

Books published in the series Occasional Papers of the Departments of Sociology (1982-1988 ) and Wageningen Studies in Sociology (1989-1994). Editors: Anton Jansen, Berry Lekanne dit Deprez en Rien Munters.

1.Differentiële sociologie in kort bestek. Schets van de differentiële sociologie en haar functie in het concrete sociaal-wetenschappelijk onderzoek   

E. W. Hofstee. 1982, 54 biz., ing., (nr. I)

2.Migratie uit de steden. Een literatuurstudie   

Lily Harm. 1982, 82 biz., ing. (nr. 2)

3.Man and manihot. Vol. I: Case studies on cassava cultivators   

L. Box and F. Doorman. 1982, 185 biz., ing., (nr. 3)

4.Over vriendschap. Verslag van een hypothesenvormend sociologisch onderzoek naar een bijzondere betrekking tussen mensen   

G. A. Kooy. 1982, 130 biz., ing., (nr. 4)

5.Man and manihot. Vol. II: An annotated bibliography on cassava cultivation and processing among

Amerindians   

B. de la Rive Box-Lasocki. 1982, 170 biz., ing., (nr. 5)

6.Van huwelijk tot echtscheiding; een regenboog van ervaringen   

Iteke Weeda. 1983, 502 biz., ing. (nr. 6)

7.Rekreatiegedrag en ekonomische crisis   

Henk de Jong. 1983, 154 biz., ing. (nr. 7)

8.Planning voor vrijheid. Een historisch-sociologische studie van de overheidsinterventie in rekreatie en vrije tijd   

Theo Beckers. 1983, 456 biz., ing., (nr. 8)

9.Volksonderwijs in de Welingerigte Maatschappij. Een inhoudsanalyse van prijsverhandelingen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen   

Dick van der Wouw en Jo Louvenberg. 1982, I 35 biz., ing., (nr. 9)

10.Over de welzijnstaal. Een onderzoek naar de psy-normering   

Ernst Meijer. 1983, 95 biz., ing., (nr. 10)

11.Paddy farmers, irrigation and agricultural services in Malaysia. A case study in the Kemubu Scheme

G. Kalshoven, J. R. V. Daane, L. J. Fredericks, F. van der Steen van Ommeren and A. van Tilburg. 1984,

205 pp., paperback, (nr. I I), ISBN 90-6754-055-2

12.De woongroep verlaten. Een verkennend sociologisch onderzoek naar uittreding uit woongroepen na conflicten   

Adri Bolt. 1984, 111 pp., paperback, (nr. 12), ISBN 90-6754-056-0

13.Huwelijkswelslagen in Nederland. Een vergelijking tussen 1967 en 1983   

G. A. Kooy. 1984, 164 pp., paperback, (nr. 13), ISBN 90-6754-057-9

14.Anthony Giddens. Een kennismaking met de structuratietheorie

Q. J. Munters, Ernst Meijer, Hans Mommaas, Hugo van der Poel, René Rosendal en Gert Spaargaren.

1985, 137 pp., paperback, (nr. 14), ISBN 90-6754-061-7

15.Handelen, Handelingscontext en Planning. Een theoretisch-sociologische verkenning

Fer Kleefmann. 1985, 371 pp., paperback, (nr. 15), ISBN 90-6754-062-5

16.Irrigation and social organization in West Malaysia

H. J. Hoogstraten. 1985, 148 pp., paperback, (nr. 16), ISBN 90-6754-067-6

17.The commoditization debate: labour process, strategy and social network

Norman Long, Jan Douwe van der Ploeg, Chris Curtin and Louk Box. 1986, 123 pp., paperback,

(nr. 17), ISBN 90-6754-087-0

18.Rood en Zwart: Bedrijfsstrategieën en kennismodellen in de Nederlandse melkveehouderij

Benjo Maso. 1986, 135 pp., paperback, (nr. 18), ISBN 90-6754-094-3

19.Benaderingen van organisaties vergeleken. Een kritische bespreking van theorievorming over de relatie tussen strategie en structuur van organisaties

Henk ten Holt. 1987, I 15 pp., paperback, (nr. 19), ISBN 90-6754-098-6

20.Landbouw, landbouwwetenschap en samenleving. Filosofische opstellen

H. Koningsveld, J. Mertens, S. Lijmbach en J. Schakel. 1987, 200 pp., paperback, (nr. 20), ISBN 90-6754-1 15-X

21.De verwetenschappelijking van de landbouwbeoefening

Jan Douwe van der Ploeg. 1987, 344 pp., paperback, (nr. 21), ISBN 90-6754-120-6

22.Automatisering in land- en tuinbouw. Een agrarisch-sociologische analyse

Jaap Frouws en Jan Douwe van der Ploeg. 1988, xvii +110 pp., paperback, (nr. 22), ISBN 90-6754-123-0

23.Illegale recreatie. Nederlandse radiopiraten en hun publiek

J. H. W. Lijfering. 1988, 128 pp., paperback, (nr. 23), ISBN 90-6754-128-1

24.De boer als buitenstaander? Sociologische studies over marginalisering en integratie

A. T. J. Nooij, R. E. van Broekhuizen, H. J. de Haan, Q. J. Munters en K. Verrips. 1989, vi + 118 pp., paperback, (nr. 24), ISBN 90-6754-134-6

25.Organization and participation in Southeast Asian irrigation systems

Geert Kaishoven, Nenita E. Tapay and Aart Schrevel. 1989, vii + 118 pp., paperback, (nr. 25), ISBN 90-6754-136-2

26.Marginalization misunderstood. Different patterns of farm development in the West of Ireland

Chris Leeuwis, 1989. xiv + 131 pp., paperback, (nr. 26), ISBN 90-6754-146-X

27.Encounters at the interface. A perspective on social discontinuities in rural development

Norman Long, editor. 1989. viii + 276 pp., paperback, (nr. 27), ISBN 90-6754-148-6

28.From common ignorance to shared knowledge. Knowledge networks in the Atlantic Zone of Costa Rica

Louk Box, editor. 1990. viii + 80 pp., paperback, (nr. 28), ISBN 90-6754-178-8

29.Geschriften over landbouw, structuur en technologie.

Bruno Benvenuti; ingeleid, bewerkt en vertaald door Jan Douwe van der Ploeg. 1991, v + 140 pp., paperback, (nr. 29), ISBN 90-6754-188-5

30.Sociologists in agricultural research. Findings of two research projects in the Dominican Republic and the Philippines

Louk Box and Dirk van Dusseldorp. 1992, viii + 66 pp., paperback (nr. 30), ISBN 90-6754-215-6

31.Adept at adapting. Contributions of sociology to agricultural research for small farmers in developing countries: the case of rice in the Dominican Republic

Frans Doorman. 1991, xxiii + 198 pp., paperback, (nr. 31), ISBN 90-6754-189-3

32.Toegepaste filosofie in praktijk.

Bart Gremmen and Susanne Lijmbach (red.). 1991, xii + 202 pp., paperback (nr. 32), ISBN 90-6754-201-6

33.Law as a resource in agrarian struggles.

F. von Benda-Beckmann and M. van der Velde, Editors. 1992, viii + 319 pp., paperback, (nr. 33), ISBN 90-6754-202-4.

34.Negotiating agricultural development. Entanglements of bureaucrats and rural producers in Western Mexico.

Alberto Arce. 1993. xiv + 187 pp., paperback, (nr. 34), ISBN 90-6754-283-0.

35.Milieubeleid onder dak? Beleidsvoeringsprocessen in het Nederlandse milieubeleid in de periode 1970-1990; nader uitgewerkt voor de Gelderse Vallei (PhD thesis).

Jan van Tatenhove. 1993, 3 16 pp., paperback, (nr. 35), ISBN 90-6754-306-3.

36.Of computers, myths and modelling. The social construction of diversity, knowledge information and communication technologies in Dutch horticulture and agricultural extension (PhD thesis).

Cees Leeuwis. 1993, xii + 468 pp., paperback, (nr. 36), ISBN 90-6754-308-X

37.Agricultural restructuring and rural change in Europe

David Symes and Anton J. Jansen (eds.),236pp. (nr. 37), ISBN 90-6754-372-1


[i] In Dutch “Mededelingen van de vakgroepen voor sociologie”.

[ii] In Dutch “Wageningen Sociologische Studies”.