Afstuderen of stagelopen bij Boerenverstand

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, het dier de boer en de consument! In verschillende projecten door heel Nederland werken samen met boeren aan een praktische invulling van de landbouw van de toekomst. Kringlooplandbouw loopt hier als een rode draad door heen.

Stage- en afstudeermogelijkheden
Met een stage of afstudeeropdracht bij Boerenverstand ga je aan de slag in een groot netwerk binnen de Nederlandse landbouw. Van beleid en voorlopende boeren tot zuivelverwerkers en toeleveranciers. Momenteel kunnen we opdrachten bieden binnen de volgende onderwerpen:

  • Kritische prestatie-indicatoren – Wat is duurzame landbouw? Hoe maak je dat meetbaar? En wat verwachten we dan precies van de boerenbedrijven? Voor de landbouw is het belangrijk dat de overheid duidelijke lange termijndoelen stelt en dat er ook nog een goed verdienmodel mogelijk blijft. Boerenverstand is al een tijd bezig (op landelijk niveau met LNV, maar ook praktisch in gebieden met boeren zelf) om deze landbouwprestaties meetbaar te maken d.m.v. kritische prestatie-indicatoren. Hier ligt nog veel ontwikkelwerk, zowel in het opstellen van een landelijk, door LNV gedragen systeem als het praktisch uitvoeren en testen van de KPI’s in verschillende gebieden en sectoren. Lees meer.
  • Gebiedsgerichte aanpak – Het nieuwe kabinet geeft de gebiedsgerichte aanpak een belangrijke rol in haar beleid. Maar wat betekend dat precies? Hoe vertaal je dat naar de praktijk? Hoe moet zo’n proces eruitzien en wat kunnen we hierbij leren vanuit het verleden? Dit is namelijk niet nieuw! In de jaren 90 heeft minister van Aartsen hier al over nagedacht en zogenaamde milieucoöperaties in het leven geroepen. Waar is de kennis en ervaring van toen gebleven en wat kunnen we daar nu van leren?
  • Rantsoenen – Melkveehouders zijn dagelijks bezig met het voeren van de koeien. De samenstelling van het rantsoen bepaald voor een groot gedeelte de prestaties van de veestapel, de economische resultaten van de boer en het resultaat in de Kringloopwijzer. Voor melkveehouders is het zaak om het rantsoen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoefte van de koe, met de beschikbare middelen. Boerenverstand probeert melkveehouders op een praktische manier ondersteuning te geven, zodat zij zelf de touwtjes in handen hebben. Boerenverstand bied je de mogelijkheid om mee te werken en denken aan de ontwikkeling van een online rantsoentool, achtergrondkennis en de relatie met een optimaal bouwplan. Voor meer informatie zie: www.mijnrantsoenwijzer.nl
  • Duurzame akkerbouw – Als we het in Nederland over de verduurzaming van de landbouw hebben gaat het vaak over stikstof en de melkveehouderij. Maar wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsopgaven voor de akkerbouw? Welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren verwachten vanuit zowel landelijk beleid als vanuit de EU? En wat betekent dit voor het boerenerf? Lees meer.
  • Samenwerking akkerbouw-veehouderij – In een systeem van Kringlooplandbouw werken veehouders en akkerbouwers nauw met elkaar samen. De veehouder beschikt over waardevolle mest en de akkerbouwer teelt verschillende voedergewassen die geschikt zijn om aan koeien te voeren. Door een goede samenwerking kunnen beide partijen hun voordeel hiermee behalen. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een dergelijke samenwerking? Waar valt het makkelijkste winst te behalen?
  • Ammoniak verminderen met vakmanschap – Stikstof is een belangrijk thema binnen de landbouw en zeker binnen de melkveehouderij. De ammoniakuitstoot en depositie van koeien is op meerdere manieren te verminderen. Naast technische oplossingen, zoals aangepaste stalvloeren en luchtwassers, valt er door het management te verbeteren ook veel winst te behalen. Denk aan het eiwit in het rantsoen verlagen en het toepassen van meer weidegang. Maar hoe bewijs je dat deze maatregelen hetzelfde of zelfs een beter effect kunnen behalen dan technische oplossingen? Lees meer.

Mocht je hiernaast zelf een idee voor een afstudeer- of stageopdracht hebben die je uit wil voeren binnen een dynamische en vooruitstrevende organisatie, dan horen wij dat graag!

Geïnteresseerd? Neem contact op met Bart Housmans, via bart@boerenverstand.nl