Stage Algemene Rekenkamer

Bij de Algemene Rekenkamer (AR) zijn we opzoek naar een enthousiaste en leergierige stagiair. Vind jij het leuk om een kijkje te nemen binnen de overheid en wil je graag meer leren over onafhankelijk onderzoek en de AR? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Elke derde woensdag van mei is het verantwoordingsdag (ook wel gehaktdag genoemd) en publiceren wij ons verantwoordingsonderzoek (VO). In het VO onderzoeken wij of de ministers ons belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig hebben uitgegeven. Het team waar jij stage gaat lopen doet dit voor het Ministerie van Buitenlande Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Wat ga je doen?

Nu denk je vast, dit gaat alleen maar over geld? Zeker niet! Wij kijken naast het geld ook naar het beleid dat deze ministers uitvoeren. Denk daarbij aan onderwerpen zoals: opvang van vluchtelingen in de regio, gedetineerde beleid in het buitenland en de reisadviezen van Buitenlandse Zaken. Waar jij aan gaat meewerken is het VO van 2022. De onderwerpen hiervan staan nog niet vast. Wat wel zeker is, is dat jij volop mee gaat onderzoeken, op gesprek gaat bij ministeries en leert hoe je een rapport moet schrijven. Onze rapporten gaan naar de Tweede Kamer, maar zijn ook openbaar zodat ook iedereen die geïnteresseerd is kan lezen hoe hun belastinggeld wordt uitgegeven. Daar doen wij ons werk voor.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand met affiniteit met ontwikkelingssamenwerking. Bij voorkeur van de Master opleiding International Development (MID) of Development and Rural Innovation (MDR). De kandidaat beheerst het Nederlands goed.

Meer informatie

De stage is voor de periode van september 2022 tot februari 2023, maar we zijn flexibel. Lijkt je dit wat of wil je nog meer weten, neem dan een kijkje op de site https://www.rekenkamer.nl/. Of neem contact op met Maxime Veenhoven: m.veenhoven@rekenkamer.nl.

Afstuderen of stagelopen bij Boerenverstand

Boerenverstand is een adviesbureau dat op een praktische en innovatieve manier werkt aan een duurzamere landbouw: goed voor de aarde, het dier de boer en de consument! In verschillende projecten door heel Nederland werken samen met boeren aan een praktische invulling van de landbouw van de toekomst. Kringlooplandbouw loopt hier als een rode draad door heen.

Stage- en afstudeermogelijkheden
Met een stage of afstudeeropdracht bij Boerenverstand ga je aan de slag in een groot netwerk binnen de Nederlandse landbouw. Van beleid en voorlopende boeren tot zuivelverwerkers en toeleveranciers. Momenteel kunnen we opdrachten bieden binnen de volgende onderwerpen:

  • Kritische prestatie-indicatoren – Wat is duurzame landbouw? Hoe maak je dat meetbaar? En wat verwachten we dan precies van de boerenbedrijven? Voor de landbouw is het belangrijk dat de overheid duidelijke lange termijndoelen stelt en dat er ook nog een goed verdienmodel mogelijk blijft. Boerenverstand is al een tijd bezig (op landelijk niveau met LNV, maar ook praktisch in gebieden met boeren zelf) om deze landbouwprestaties meetbaar te maken d.m.v. kritische prestatie-indicatoren. Hier ligt nog veel ontwikkelwerk, zowel in het opstellen van een landelijk, door LNV gedragen systeem als het praktisch uitvoeren en testen van de KPI’s in verschillende gebieden en sectoren. Lees meer.
  • Gebiedsgerichte aanpak – Het nieuwe kabinet geeft de gebiedsgerichte aanpak een belangrijke rol in haar beleid. Maar wat betekend dat precies? Hoe vertaal je dat naar de praktijk? Hoe moet zo’n proces eruitzien en wat kunnen we hierbij leren vanuit het verleden? Dit is namelijk niet nieuw! In de jaren 90 heeft minister van Aartsen hier al over nagedacht en zogenaamde milieucoöperaties in het leven geroepen. Waar is de kennis en ervaring van toen gebleven en wat kunnen we daar nu van leren?
  • Rantsoenen – Melkveehouders zijn dagelijks bezig met het voeren van de koeien. De samenstelling van het rantsoen bepaald voor een groot gedeelte de prestaties van de veestapel, de economische resultaten van de boer en het resultaat in de Kringloopwijzer. Voor melkveehouders is het zaak om het rantsoen zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoefte van de koe, met de beschikbare middelen. Boerenverstand probeert melkveehouders op een praktische manier ondersteuning te geven, zodat zij zelf de touwtjes in handen hebben. Boerenverstand bied je de mogelijkheid om mee te werken en denken aan de ontwikkeling van een online rantsoentool, achtergrondkennis en de relatie met een optimaal bouwplan. Voor meer informatie zie: www.mijnrantsoenwijzer.nl
  • Duurzame akkerbouw – Als we het in Nederland over de verduurzaming van de landbouw hebben gaat het vaak over stikstof en de melkveehouderij. Maar wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsopgaven voor de akkerbouw? Welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren verwachten vanuit zowel landelijk beleid als vanuit de EU? En wat betekent dit voor het boerenerf? Lees meer.
  • Samenwerking akkerbouw-veehouderij – In een systeem van Kringlooplandbouw werken veehouders en akkerbouwers nauw met elkaar samen. De veehouder beschikt over waardevolle mest en de akkerbouwer teelt verschillende voedergewassen die geschikt zijn om aan koeien te voeren. Door een goede samenwerking kunnen beide partijen hun voordeel hiermee behalen. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een dergelijke samenwerking? Waar valt het makkelijkste winst te behalen?
  • Ammoniak verminderen met vakmanschap – Stikstof is een belangrijk thema binnen de landbouw en zeker binnen de melkveehouderij. De ammoniakuitstoot en depositie van koeien is op meerdere manieren te verminderen. Naast technische oplossingen, zoals aangepaste stalvloeren en luchtwassers, valt er door het management te verbeteren ook veel winst te behalen. Denk aan het eiwit in het rantsoen verlagen en het toepassen van meer weidegang. Maar hoe bewijs je dat deze maatregelen hetzelfde of zelfs een beter effect kunnen behalen dan technische oplossingen? Lees meer.

Mocht je hiernaast zelf een idee voor een afstudeer- of stageopdracht hebben die je uit wil voeren binnen een dynamische en vooruitstrevende organisatie, dan horen wij dat graag!

Geïnteresseerd? Neem contact op met Bart Housmans, via bart@boerenverstand.nl

Vacancy internship Boerengroep and Agroecology Network

March/April – mid August 2022

The intern will help organize and coordinate the Farm Experience Internship (FEI) with Boerengroep. The FEI is four-week summer course on agroecology that offers a transformational learning experience where practice and theory are combined, and where we approach agroecology from different angles and educational methods. 

Next to this, the intern will help develop the project “Places of Hope and Resistance” with the national Agroecology Network. These are places – on farms – where different movements can find each other, where meetings and events can be hosted and where working days are regularly organized. This with the goal to strengthen the agroecological movement and connect farmers with activists, citizens and researchers. 

This internship allows you to submerge yourself in the agroecology movement, broaden your network with farmers, scientists and activists, and gain practical skills in organizing and coordinating a project. The exact time frame and time division of the internship can be discussed. Does this spark an interest? Don’t hesitate and send an email to st.boerengroep@wur.nl with a little introduction of yourself.

For more information, visit Vacancy Intern FEI + Agroecology Network – Boerengroep

75th anniversary: 28) RSO Education: on the value of lectures

Still diving into the archives of Wageningen University Library, I found a pamphlet by Hofstee on the value of lectures written in 1965.  It includes a short argumentation about the value of live lectures and contrast sharply with the current shift to online education. This is the second blog on RSO Education.

In 1965, Hofstee published a pamphlet called Heeft College Lopen Zin? (Is it useful to attend lectures?) in which he discusses the value of old-fashioned lecturing. He starts with the following sentences:

 “Attending lectures is an issue of which its usefulness is doubted upon by students – judging from the many absentees. They are probably not alone in this. It is likely that, from time to time, many academic lecturers too get the feeling that their monologues and discussions with students are of limited value and that it might be wise to let students independently study the syllabus instead” (translated from Hofstee, 1965).

Hofstee wanted to demonstrate the value of lectures by executing a small research on students from the course Introduction to Social Sciences followed by 61 students. This course includes a complete syllabus for students to study. The exam will test their knowledge on the syllabus. In principle, students should thus be able to pass the exam by only studying the syllabus. Consequently, the lectures are to aid the study progress and are not vital to the assessment outcome. But by looking at the relationship between the lecture attendance and the grade, Hofstee concludes that attending lectures is likely to have a positive effect on the grade.

That was 1965. Fast forward to now.

At Wageningen University, the printed out thick syllabi are replaced by digital articles. A course is constructed out of various teaching methods including not only lectures but also group discussions, tutorials, excursion and so on. Academic lecturers, as Hofstee called them, deploy a range of teaching skills and learning styles to capture the attention of students. Each course is evaluated after completion and each year teachers are asked to modify their teaching as they see fit. Yearly innovation funds stimulate teachers to think about new forms of teaching, always seeking to improve the quality of teaching.

Yet, lectures remain an important ingredient in the courses and so are the issues with lecture attendance. Lecture attendance is not just a discussion at the Wageningen University but very much a wider phenomenon. In 2014, Harvard University even went as far as secretly photographing students in lecture halls to study the attendance[1]. Besides this highly criticised experiment, more research has been done on lecture attendance, its presumed benefits and the reasons for not attending (see for example Doggrell, 2020; Fernandez et al, 2008; Horton et al, 2012; Meehan and McCallig, 2019; Poirier, 2017). Interestingly, the academics writing on this issue are not unanimously in favour of Hofstee’s conclusions. On one hand, Horton et al (2012) conclude that the correlation between assessment outcome and lecture attendance is “surprisingly weak”. Lectures can even lead to students’ boredom and decreased motivation (Blouin at al, 2008; Short and Martin, 2011).

On the other hand, academics indicate that lectures have great value. The interpersonal relation between students and lecturer, a demonstrated interest of the lecturer in the subject and the critical dialogue are factors that can make any lecture an inspiration and lecturing transformative. A good lecture makes student think (Poirier, 2017). On top of that, we are now experiencing a period without live lectures. The current COVID-19 pandemic pushed academics towards digital education. The shift to online education made us aware of the value of lecturing, the teaching in front of a classroom, the social element, the chats in the hallway, or the student that lingers after class as she has a few questions left. After a year of online education, students complain about the lack of interaction, the high amounts of screen time and declining motivation. They miss the classroom and probably also miss the lectures. These very current insights can lead to a revival of the live lectures on campus and, as Hofstee states:

…reinforce the feeling of usefulness among lecturers and stimulate students to honour us with their presence.” (translated from Hofstee, 1965)

References

Doggrell, S. A. (2020). No apparent association between lecture attendance or accessing lecture recordings and academic outcomes in a medical laboratory science course. BMC medical education, 20(1), 1-12.

Fernandes, L., Maley, M., & Cruickshank, C. (2008). The impact of online lecture recordings on learning outcomes in pharmacology. J Int Assoc Med Sci Educ18(2), 62-70.

Hofstee, E. W. (1965). Heeft college-lopen zin?.

Horton, D. M., Wiederman, S. D., & Saint, D. A. (2012). Assessment outcome is weakly correlated with lecture attendance: influence of learning style and use of alternative materials. Advances in physiology education36(2), 108-115.

Meehan, M., & McCallig, J. (2019). Effects on learning of time spent by university students attending lectures and/or watching online videos. Journal of Computer Assisted Learning35(2), 283-293.

Poirier, T. I. (2017). Is lecturing obsolete? Advocating for high value transformative lecturing. American journal of pharmaceutical education81(5).


Stage mogelijkheid voor studenten met agrarische affiniteit

Dirksen Management Support

Bij agrarisch adviesbureau Dirksen Management Support brengen we melkveehouders uit heel Nederland bij elkaar in agrarische studiegroepen. Het doel? Leren van elkaars ervaringen, vergelijken van bedrijfsresultaten en discussiëren over bedrijfsstijlen en keuzes. Om de meest leerzame en interessante gesprekken te creëren, maken wij onze groepsindelingen op basis van regio’s. Met als resultaat dat onze boeren kunnen sparren over problemen die voor hun van toepassing zijn. Daarnaast geeft deze indeling op een juiste manier weer hoe boeren presteren in relatie tot vergelijkbare andere bedrijven. Dit houdt je als melkveehouder scherp en geeft relevante inzichten. Zowel in onderdelen waar het bedrijf goed presteert of waar nog kansen liggen die benut kunnen worden. Ons motto luidt dan ook: “Alleen ben je sneller, samen kom je verder!”

Dirksen Management Support werkt al vanaf 1996 met gegevens vanaf het melkveebedrijf. Dit heeft geleid tot een enorme dosis ervaring en kennis op het gebied van verwerking van deze data. Naast studiegroep begeleiding werkt DMS voornamelijk veel samen in projecten voor de kringloopwijzer. De kringloopwijzer loopt als een rode draad door het melkveebedrijf heen. Op basis van kringloopwijzercijfers komt er veel informatie naar voren over oogst-, rantsoen-, en efficiëntie resultaten. Meer recentelijk zijn er ook samenwerkingen omtrent CO2, biodiversiteit, mestbeleid (BEP-pilot). Enkele hoofdonderwerpen die besproken worden zijn: Kringloopwijzer, Bodembeheer, Voermanagement en nog veel meer… Voor kringloopwijzers heeft DMS een geavanceerd systeem ontwikkeld waarmee de cijfers gecontroleerd en verwerkt worden tot analyses in compacte overzichten. Niet alleen het analyseren van data, maar ook het begeleiden van project groepen en het managen van projecten in het algemeen is een onderdeel binnen Dirksen Management Support.

Wanneer je stage loopt bij Dirksen Management Support krijg je de kans om een kijkje te nemen bij de brede taken van het bedrijf. Bij het deelnemen aan studiegroepen leer je veel van de sociale kanten en het overbrengen van kennis richting de boer. Onderzoek kan worden gedaan naar het innovatietraject richting kringlooplandbouw, het gebruik van nieuwe technologieën in de landbouw, acceptatie richting kringlooplandbouw voor zowel boer als consument, bewustwording van “the need to develop” voor de boer, communicatie strategieën voor boeren en consument, etc. Mocht je liever met het data bestand en cijfers werken voor een wat meer Bèta onderzoek kan dat natuurlijk ook! Ideeën voor onderwerpen zijn welkom!

Profiel kandidaat

We zijn op zoek naar een student met affiniteit voor de agrarische sector. Een student die gemakkelijk contact legt met zowel de boer als andere actoren in de sector. Om die rede zoeken we dan ook een student die goed Nederlands spreekt.

Nog steeds geïnteresseerd? Mail ons, inclusief je CV en interesse voor een stageonderwerp. Wat zijn jou skills die je graag zou willen toepassen bij DMS, of willen verbeteren? Wanneer zou je willen beginnen en hoe lang wil je stage lopen? We zijn benieuwd!

Contact

  • Kim Hahn, kimhahn@dmsadvies.nl
  • Hans Dirksen hansdirksen@dmsadvies.nl

Voor de aanvang van deze stage neem je contact op met Jessica de Koning (Thesis.RSO@wur.nl) voor een intake om begeleider en goedkeuring te krijgen voor de stage.