Rural Sociology Wageningen University

Rural Sociology Wageningen University

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950-2015-2040: PhD thesis Meino Smit

Op 11 september 2018 van 13.30-15.00 verdedigd Meino Smit zijn proefschrift getiteld: De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950-2015-2040. De verdediging is live te volgen en ook terug te kijken via weblectures.wur.nl.

Het volledige proefschrift (klik op de link) is te downloaden via WUR-Library. Hieronder de samenvatting uit het proefschrift:

Dit proefschrift gaat over de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Deze is in de periode 1950 t/m 2015 sterk afgenomen. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van het landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Verder zijn de opbrengsten en de arbeidsproductiviteit veel minder gestegen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer gebruik van energie en grondstoffen betekent ook een hogere emissie in CO2-equivalenten en als gevolg daarvan een emissiereductie die veel groter moet zijn dan in het regeerakkoord is aangegeven. De landbouw moet omschakelen naar een lage-input kringlooplandbouw. Voor het jaar 2040 is een schets gegeven van een duurzaam landbouwsysteem, dat kan voldoen aan de eisen die op basis van het akkoord van Parijs worden gesteld, voldoende voedselzekerheid biedt en een aanzienlijke vermindering geeft van de door de landbouw veroorzaakte maatschappelijke kosten.

%d bloggers like this: