Vrienden van het Platteland – stage

Appelplukdag 2008

Appelplukdag 2008

Door Simone Plantinga – MSc-student 

Van mei tot september 2008 heb ik stage gelopen bij Stichting Vrienden van het Platteland (VvhP) in Wageningen. VvhP is een organisatie die probeert de kloof stad – platteland te dichten door middel van verschillende activiteiten. Onder de noemer ‘Ontdek je band met het Platteland worden er het hele jaar verschillende evenementen (open boerderijdagen en fietstochten) georganiseerd, met als hoogtepunten in september de Appelplukdag en de Dag van het Platteland. De Plattelandsgids is een onderdeel van de website waar  plattelandsondernemers hun verbrede activiteiten kunnen promoten.

 Eén van mijn stageopdrachten was een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website en de waardering van de Plattelandsgids. Ook tijdens de verschillende fietstochten heb ik gevraagd naar de mening van de bezoekers.Een ander belangrijk onderdeel was het herpositioneringtraject waar VvhP zich op dat moment in bevond. In de afgelopen vijf jaar was de campagne niet voldoende agro-sector breed, en heeft de organisatie onvoldoende de economisch sterke kanten van de landbouwsector kunnen laten zien. Daarom moest er een nieuw merk komen, diverse communicatiebureaus hebben een voorstel gedaan. Uiteindelijk is gekozen voor het merk Nederland Bloeit, dit moet een overkoepelend merk voor alle sectoren en verschillende campagnes worden.

Dag van het platteland 2008

Dag van het platteland 2008

Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens mijn stage. Vooral over hoe moeilijk het kan zijn plannen te maken en uiteindelijk te implementeren. LTO Noord, ZLTO en de LLTB staan aan de basis van VvhP en nu dus Nederland Bloeit. De verschillen tussen deze organisaties (historisch, ledental en ook financieel) bleken cruciaal in het besluitvormingsproces. Ik heb als een volwaardige collega kunnen meedraaien, en daardoor een goede indruk gekregen hoe het is om ‘te werken’.

1 thought on “Vrienden van het Platteland – stage

  1. Pingback: I’m a debater… « Simone – Blog & Photos

Comments are closed.