Woudzandgrond – de ‘gouden grond’ in de Noordelijke Friese wouden

In Geografie van oktober 2009 een informatief artikel van bodemkundige Marthijn Sonneveld (Marthijn.Sonneveld@wur.nl) over het ontstaan en unieke karakter van de woudzandgrond in de Noordelijke Friese Wouden: een ‘gouden grond’ volgens boeren mits je er goed voor zorgt:

Overdadige bemesting in het verleden heeft allerlei milieuproblemen veroorzaakt, zoals verontreiniging van het grondwater met nitraat. Inmiddels hebben meerdere veehouders in de Friese Wouden hun bedrijfsvoering drastisch aangepast en wordt er veel minder bemest dan zo’n vijftien jaar geleden. De boeren proberen nu zo veel mogelijk rendement te halen uit het natuurlijke – zwarte – kapitaal: de bodem. Dit kapitaal is te beschouwen als de reserve van het Nationale Landschap de Noordelijke Friese Wouden. Uit: Geografie, Oktober 2009

This entry was posted in Agriculture and tagged , , by Dirk Roep. Bookmark the permalink.

About Dirk Roep

I'm Assistant professor at the Rural Sociology Group of Wageningen University. Besides teaching and supervising thesis students, I'm involved in research on regenerative agriculture, food provisioning and place-based development with a particular focus on the transformative practices, joint learning and innovation and institutional reform.