Afstudeerscriptie Alternative Food Geography Amersfoort

Waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? Steeds meer consumenten stellen die vraag en gaan op zoek naar alternatieven wanneer zij niet tevreden zijn met de gangbare antwoorden. Steeds meer steden zijn ook bezig met dit vraagstuk. Het besef dringt door dat veel autokilometers te maken hebben met supermarkt bezoek, dat ons eetpatroon te maken heeft met hoe we ons verhouden tot voedsel, dat eten en koken het wijkwerk ondersteunt, dat stadslandbouw meer dan één publieke functie kan vervullen. Vaak ontbreekt veel kennis over hoe de stad zich tot haar dagelijkse maaltijd verhoudt. Zo ook in Amersfoort. Een succesvolle brainstormbijeenkomst op 17 juni jl (zie eerder blog) door enkele initiatiefnemers (o.a. Transition Town Amersfoort) heeft het stadsbestuur geinteresseerd. Wellicht is de eerste stap gezet naar een Amersfoortse voedselstrategie. Een voedselstrategie

“richt zich op het totale complexe voedselsysteem dat dagelijks voorziet in de behoeften van een regio. Dit voedselsysteem omvat primaire productie, transport, verwerking, opslag en distributie, verkoop en marketing, restverwerking en dienstverlening en maakt deel uit van wereldwijde netwerken.” Cleo van Rijk, Startdocument CoP voedselstrategie voor gemeenten 2010.

DE VRAAG:

De initiatiefnemers in Amersfoort zijn in het kader van de ontwikkeling van een Amersfoortse Voedselstrategie op zoek naar afstudeerstudenten die alle uitingen van alternatieve vormen binnen alle facetten van dit complexe voedselsysteem in kaart willen brengen. Dus ontwikkelt zich in Amersfoort een alternatief voedsel netwerk? En zo ja, wie zijn de spelers, wat zijn de hoeveelheden, waar vindt het plaats en wat zijn de kenmerken?

Historisch Amersfoort

Ben je geinteresseerd? Neem dan contact op met Edgar van Groningen voor meer informatie. Email: edgarvangroningen@gmail.com