Cursus ‘Voedsel en Stedelijke Ontwikkeling’

Op 29 en 30 november 2010 en 24 januari 2011 verzorgen Carolyn Steel en ik voor Wageningen Business School een cursus over de relatie tussen voedsel en stedelijke ontwikkeling. Deze cursus is toegankelijk voor een breed publiek: beleidsmakers, architecten, landschapsarchitecten, stedelijk ontwerpers, eco-ontwerpers, docenten en mensen die in de landbouw, voedingsmiddelen- of gezondheidsindustrie werken. Daarnaast is iedereen die geïnteresseerd is in duurzame (stedelijke) ontwikkeling van harte welkom.

De aanleiding voor deze cursus is gelegen in de trend van bevolkingsgroei en voortschrijdende verstedelijking en het daarmee samenhangende spectrum aan sociale, economische en ecologische uitdagingen. Klimaatverandering, slinkende olie voorraden en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen, gecombineerd met sociale kwesties als armoede, honger en obesitas, vormen de achtergrond voor complexe beleids- en planningsvraagstukken. De verbindende vraag in deze is hoe steden in de toekomst te voeden op een rechtvaardige en duurzame manier.

Als de toekomst inderdaad verstedelijkt is, moeten we dringend (her)definiëren wat dit inhoudt. Huidige aannames over verstedelijking, ontstaan in een tijd die voornamelijk ruraal was, zijn verouderd. We hebben een nieuwe visie nodig op steden en de relatie die zij hebben met het platteland dat hen moet voeden. Als wijzelf en onze toekomstige generaties “goed” willen kunnen leven, moeten we nieuwe inzichten ontwikkelen met betrekking tot wonen, ontwerpen en samenwerkingsverbanden. Hoe we dat moeten doen, is de kern van deze cursus.

Deze cursus is gebaseerd op en geïnspireerd door het boek Hungry City van Carolyn Steel. Hierin analyseert ze stedelijke ontwikkeling vanuit het perspectief van voedsel. Voedsel is de verbindende factor tussen tal van stedelijke uitdagingen, variërend van de ecologische footprint en klimaatverandering tot welzijn en gezondheidsvraagstukken. Door de verbinding met voedsel zichtbaar te maken, krijgen planners en beleidsmakers een middel in handen om hun aanpak te herdefiniëren en deze meer toe te spitsen op een duurzame stedelijke en rurale ontwikkeling. Cursisten leren door dit perspectief de relatie te zien tussen voedsel en verschillende publieke domeinen. Door deze relatie te begrijpen, wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van beleid, in de samenhang van beleidsterreinen en in de verbanden tussen lokale en globale kwesties. Cursisten leren werken in multi-disciplinaire teams, waarbij voedsel als gemeenschappelijke taal en verbindende factor gebruikt.

Klik op de volgende links om je in te schrijven of om de cursusfolder te downloaden.