Interessante afstudeeropdracht in Tilburg

Tussen Udenhout, Berkel-Enschot en Tilburg Noord ligt de Nieuwe Warande. Het is een open landbouwgebied gelegen te midden van de geplande stedelijke uitbreidingen van de stad Tilburg. De gemeente Tilburg wil de randen van dit gebied gaan bebouwen. Onder leiding van de BMF hebben omwonenden, boeren en andere betrokken partijen in 2009 een visie opgesteld voor de Nieuwe Warande. Stadslandbouw en regionaal voedsel hebben daarbij als inspirerend uitgangspunt gediend. Het gevolg is dat nu ook gemeente Tilburg stadslandbouw hier actief op de kaart wil zetten. Daarmee blijven er economische dragers in het gebied aanwezig. Zij zorgen ervoor dat het gebied open en leefbaar blijft en kan fungeren als uitloopgebied voor omwonenden.

Wij zijn op zoek naar een student of (bij voorkeur) een groep studenten die in beeld brengt welke bedrijven of instanties (denk aan overheden, zorginstellingen, e.d.) interesse hebben in het aanbod van producten uit de regio, bijvoorbeeld ten behoeve van hun catering of als secundaire arbeidsvoorwaarde voor hun personeel. Hiervoor zul je actief contacten moeten leggen en gesprekken voeren met bedrijven in Tilburg.

Achtergrond
De Nieuwe Warande is één van de gebieden in Brabant die onderdeel uitmaakt van het internationale project PURE Hubs. In december 2011 is dit project van start gegaan. Het doel van PURE Hubs is om knooppunten te realiseren bij de stad waarbij opnieuw verbindingen ontstaan tussen stad en platteland. Schoolvoorbeelden van deze Hubs zijn de Philips Fruittuin en Groendomein Wasven bij Eindhoven. In het project PURE Hubs werken partijen uit België, Engeland, Nederland en Duitsland samen om hun ervaringen uit te wisselen. De Nieuwe Warande ligt dicht bij de huidige stadsgrens, waar deze verbindingen tot stand moeten komen. In het gebied zijn al vijf ondernemers actief met stadslandbouw, onder meer in de vorm van een boerderijwinkel, kaasmakerij, zorgaanbod, de verkoop van vleespakketten en het zelf plukken van fruit. Maar in de regio rond Tilburg zitten meer ondernemers die hun producten lokaal willen afzetten in de stad.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een student of (bij voorkeur) een groep studenten die in beeld brengt welke bedrijven of instanties (denk aan overheden, zorginstellingen, e.d.) interesse hebben in het aanbod van producten uit de regio, bijvoorbeeld ten behoeve van hun catering of als secundaire arbeidsvoorwaarde voor hun personeel. Hiervoor zul je actief contacten moeten leggen en gesprekken voeren met bedrijven in Tilburg.

– Maak een stakeholdersanalyse van de partijen (bedrijven, organisaties) in Tilburg die zich nu al actief bezighouden met het aanbod van voedsel uit de regio. Maak hiervoor gebruik van bestaande gegevens en netwerken (o.a. MVO 013).

– Breng goed onderbouwd een selectie in beeld van 10 kansrijke bedrijven of instanties in Tilburg die ervoor open staan om meer te doen met producten uit de regio. Leg actief contacten met deze partijen om je keuze te kunnen bewijzen.

– Breng een advies uit welke stappen gezet moeten worden om meer producten uit de regio af te zetten bij bedrijven in de stad.

De voorkeur gaat uit naar een student met economische achtergrond (small business, commerciële economie, marketing) op HBO of WO niveau. Het is belangrijk dat je zelfstandig kunt werken en een proactieve houding hebt.

Opdrachtgevers
BMF: John Vermeer 06-12579879
ZLTO: Anke de Brouwer 06-29520294
Provincie: Rob Maessen 06-18303477

Start
Zo snel mogelijk

Interesse? Neem contact op met een van de opdrachtgevers!