Nieuwe ontwikkelingen voor zorglandbouw

onderzoekerstadslandbouw

In de zorg staan allerlei veranderingen gepland. De AWBZ verdwijnt en een groot deel van de zorg gaat over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bovendien krijgen gemeentes meer taken. Hiervoor hebben ze een budget ter beschikking dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten voor lichte zorg, uitkeringen of re-integratie. Dit budget is lager dan wat tot op heden besteed wordt aan de zorg; het is dus meteen een bezuiniging.

Voor zorgboeren betekent dit dat er minder cliënten komen voor dagbesteding, dat er meer mensen komen die hulp nodig hebben om zelfredzamer te worden, te participeren, een diploma te halen of arbeidsvaardigheden op te doen, en dat er meer opvang nodig is voor kinderen die (tijdelijk) niet naar school gaan. De nieuwe regelgeving betekent dus enerzijds dat er minder geld beschikbaar is voor zorg(boeren), anderzijds biedt deze ook kansen voor nieuwe verdienmodellen. Doordat de meeste zorg nu via de gemeente geregeld wordt betekent het ook dat zorgboeren nauwer…

View original post 98 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s