Resultaten onderzoek volkstuinen

onderzoekerstadslandbouw

Dit voorjaar heb ik een Erasmus (= Europees uitwisselingsprogramma) studente uit Griekenland begeleid. Fenia deed onderzoek naar volkstuinen in Nederland en is momenteel bezig met een vergelijkend onderzoek in Griekenland. Tijd haar resultaten te delen (ze weet er van!).

Fenia’s onderzoeksvraag luidde: ‘What is the difference between gardeners (of allotments and /or community gardens) in the Netherlands and Greece, with respect to the building of contacts between gardeners, the role of fences and agricultural methods used?’ Het klinkt misschien als een gekke verzameling – contacten tussen tuinders, de rol van hekken en productiemethoden – maar dat heeft te maken met de interesses van haar begeleiders (ik dus, en haar begeleider in Griekenland), en die van haarzelf. Ach, en waarom niet.

20140530_150952

Het bleek nog erg moeilijk om in de korte tijd die ze hier was (drie maanden) een geschikte volkstuin als case study te vinden. Volkstuinen die ze benaderde reageerden…

View original post 286 more words