Nieuwe collectieven agrarisch natuurbeheer in oprichting

Op 5 september is het Drents collectief opgericht door ANV Drenthe en LTO Noord, lees het persbericht voor meer info. Het is de eerste van naar verwachting nieuwe 40 collectieven die in Nederland worden opgericht om invulling te geven aan het nieuwe Natuur en Landschapsbeleid vanaf 2016. Dit is te volgen via het Portaal Natuur en Landschap met achtergrond informatie over het nieuwe N&L beleid en de collectieve aanpak, nieuws en ook een serie videoblogs, waarvan de laatste gaat over het Drents collectief.