Thesis ‘Ervaringen op de Biologische moestuin’

Het Leger des Heils heeft de wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar verschillende aspecten van haar biologische moestuin in Amsterdam Noord, één van haar vier werkbedrijven.


Deelnemers die op de tuin komen vormen een kwetsbare groep: zij worstelen veelal met complexe problemen, op diverse levensgebieden. Hoewel hun begeleiders aangeven dat de tuin voor veel van hen een fijne plek is om te zijn en te werken, kent de tuin ook een aantal moeilijkheden. Eén daarvan is dat niet alle plekken op de tuin bezet zijn: niet alle woonbegeleiders van het Leger des Heils lijken de weg naar de tuin te kunnen vinden voor hun cliënten.


Eén van de doelstellingen van het project is daarom inzicht te geven in wat de tuin betekent voor deelnemers, en wat redenen zijn om juist niet (meer) op de tuin te willen werken. Daarom bieden wij een thesismogelijkheid met de volgende onderzoeksvraag aan:


Wat zijn de ervaringen van deelnemers en oud-deelnemers met de biologische moestuin van het Leger des Heils in Amsterdam-Noord? Wat zijn redenen van niet-deelnemers om niet op de tuin te willen werken?


Mogelijke onderzoeksmethoden: literatuurstudie over mogelijke effecten van het werken in een groene omgeving op de (mentale) gezondheid, en interviews met deelnemers en niet-deelnemers.


Zie voor meer informatie over het project: https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Projecten/Show/Groene-begeleiding-Leger-des-Heils-de-biologische-moestuin.htm


Geïnteresseerd? Mail esther.veen@wur.nl