International conference on the Value of Life, June 2017

This is a first announcement for the June 2017 international conference organised by the Centre for Space, Place and Society (CSPS) at Wageningen University in The Netherlands. The full call for papers and organised sessions will be available in September 2016.

The Value of Life: Measurement, Stakes, Implications

International Conference

Wageningen, The Netherlands

28-30 June 2017

Continue reading

Differing ideas about healthy diets

In the last period of this academic year I gave the course Eating, Customs and Health, mandatory for first-year students Health and Society. As part of this course students were to execute a small research, in order to practice their interviewing skills. I asked the students to study the importance of a particular part of a diet (such as meat, dessert, or breakfast) for two groups of people (such as students following different study programs, or students with different nationalities) and to study the health effects of that part of the diet in the eyes of the respondents. They were also asked to compare the two groups.

Continue reading

Omzet en impact multifunctionele landbouw

onderzoekerstadslandbouw

Vorige week is de ‘omzet en impactmeting multifunctionele landbouw’ aangeboden aan de Staatssecretaris van Landbouw. Deze meting is de vierde in een reeks waarin we de stand van zaken van de multifunctionele landbouw bekijken; wat is de omzet van de sector en wat betekent ze voor de maatschappij? Ik ben sinds de tweede meting bij dit onderzoek betrokken en ben verantwoordelijk voor het meten van de impact van de multifunctionele landbouw.

Terwijl de methoden van de omzetmeting elk jaar zoveel mogelijk gelijk zijn, om de getallen van de verschillende metingen goed te kunnen vergelijken, doen we bij de impactmeting vaak juist iets anders om het beeld dat we hebben completer te maken. Deze keer hebben we gekeken wat de multifunctionele landbouw betekent voor een specifieke regio, in dit geval de regio’s rond Lopik en Woerden. Een interessante en onverwachte bevinding is dat de multifunctionele landbouw vooral veel lijkt te betekenen…

View original post 137 more words

Nieuwe brochure zorglandbouw

onderzoekerstadslandbouw

Behandeling is een interessante richting voor zorgboeren die meer willen bieden dan dagbesteding. Diverse pioniers zijn er al mee gestart, waarmee ze voorzien in een behoefte van zowel cliënten als hun familie. Behandeling kan een interessant perspectief bieden; niet alleen financieel, maar ook omdat het een andere, professionelere uitstraling heeft dan dagbesteding. Er komt echter veel kijken bij behandeling; het is daardoor niet voor elk bedrijf geschikt.

Vanuit ons project ‘Zorglandbouw’  hebben een aantal van mijn collega’s daarom de brochure ‘Behandeling een kans voor de zorgboer’  ontwikkeld. Deze brochure bevat informatie over alle mogelijke aspecten met betrekking tot behandeling, zoals uitleg over welke doelgroepen geschikt zijn, hoe behandeling op zorgboerderijen eruit kan zien, welke meerwaarde behandeling op zorgboerderijen heeft, en hoe een ondernemer cliënten kan vinden. Ter illustratie en inspiratie vertelt een aantal zorgboeren hoe ze behandeling op hun zorgboerderij hebben vormgegeven. Bovendien zijn de mooie foto’s alleen al een…

View original post 8 more words

Stedennetwerk stadslandbouw als community of practice

onderzoekerstadslandbouw

Sinds 2010 linkt het stedennetwerk stadslandbouw ambtenaren van veertien Nederlandse steden. Ze komen bij elkaar om kennis te delen, problemen op te lossen en gezamenlijk kansen te grijpen. Toen het netwerk van start ging was het vooral intern georiënteerd; het ging om het leren van elkaar en het uitwisselen van ervaringen . Maar ondertussen is het geëvalueerd tot een meer naar buiten gerichte ‘Community of Practice’ – het netwerk verwelkomt niet meer alleen ambtenaren maar ook deelnemers die zelf een stadslandbouwinitiatief hebben of bij andersoortige organisaties werken. Zij kunnen leren van de ervaringen van steden die al langer betrokken zijn.

De deelnemers hebben samen een agenda stadslandbouw opgesteld, met als doel lokaal en nationaal beleid te beïnvloeden. De agenda stelt dat er vier belangrijke uitdagingen zijn om stadslandbouw verder te brengen; experimenteerruimte creëren, steun bieden aan regionale voedselketens, het faciliteren van een kwaliteitsverbetering en het verbinden van lokale initiatieven. 25 steden…

View original post 53 more words

Pioniersnetwerk zorglandbouw

onderzoekerstadslandbouw

Eén van de projecten waarbij ik betrokken ben is het project ‘zorglandbouw’. Hierin werken we aan strategieën om in te spelen op veranderingen in de financiering van de zorg, die voor 1 januari gepland staan. Binnen dit project ben ik verantwoordelijk voor het pioniersnetwerk zorglandbouw. Dit pioniersnetwerk bestaat uit ongeveer vijftien pioniers in de zorglandbouw die zich richten op verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten) en diensten (onderwijs, behandeling, kleinschalig wonen).

Pioniers worden vaak gevraagd mee te denken, advies te geven of hun ervaringen te vertellen, omdat ze voorop lopen en visie hebben. De vraag is echter bij wij zij zelf terecht kunnen. Daarom hebben we het netwerk opgericht; tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen pioniers onderling informatie delen en elkaar adviseren. Bovendien nodigen we partijen van buiten uit, die vanuit een andere hoek inspiratie en kennis kunnen brengen. Het netwerk is dit jaar twee keer bijeen geweest en de deelnemers waren enthousiast. De laatste bijeenkomst, vorige week, ging over samenwerking. Er was…

View original post 71 more words

Stappenplan buurtmoestuinen II

onderzoekerstadslandbouw

Vandaag een korte update van een eerder bericht, om onze nieuwe brochure ‘Buurtmoestuin? Zo gedaan!’ te promoten. Deze brochure is voortgekomen uit een Wetenschapswinkelproject voor de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere. In dat project beantwoorden we als projectleiders twee vragen: 1) Hoe start je een buurtmoestuin? en 2) Wat zijn de faal- en succesfactoren van het instrument kenniskring ?

Bij het beantwoorden van de eerste vraag zijn we flink geholpen door een groep studenten, die een erg mooi stappenplan hebben gemaakt. Dit stappenplan was het uitgangspunt voor de 2.0 versie, die dus nu beschikbaar is. Download hem hier.

IMG_20141112_120600

View original post

AESOP6

onderzoekerstadslandbouw

De afgelopen twee dagen was ik bij AESOP6, de zesde internationale ‘sustainable food planning’ conferentie, dit jaar in Leeuwarden. Vanochtend was het zogenaamde Young Professional Event. Mijn collega Jan Eelco was gevraagd dat te organiseren en hij had mij weer gevraagd hem daarbij te helpen. Om de workshop goed te kunnen voorbereiden hadden we de ‘jonge wetenschappers’ (meest PhD’ers) vantevoren gevraagd een enquête in te vullen over hun achtergond en hun ideeën over stadslandbouw. Jan Eelco heeft de resultaten gebruikt als voorbereiding op de workshop (zijn presentatie geeft een mooie samenvatting, die zet ik binnenkort online). De deelnemers bleken allemaal verschillende achtergronden te hebben – geografie, sociologie, architectuur, gezondheid, etc. Ze kwamen ook uit veel verschillende landen, van Brazilië tot India, en van Griekenland tot Noord Amerika.

We deelden ons op in twee groepen en het was de bedoeling dat we onze dromen voor stadslandbouw vertelden, en vervolgens bedachten wat we nodig…

View original post 463 more words

Optimisme over stadslandbouw

onderzoekerstadslandbouw

Afgelopen voorjaar hebben collega’s en ik een online enquête uitgezet onder mensen die betrokken zijn bij stadslandbouw. 102 mensen die zich op verschillende manieren en in verschillende regio’s met stadslandbouw bezighouden, hebben onze enquête ingevuld. Doel van het onderzoek was te onderzoeken hoe betrokkenen aankijken tegen stadslandbouw. Hoe staat het ervoor? Wat is de volgende stap? En wie moet die zetten?

We vroegen respondenten welk cijfer ze de huidige stadslandbouw geven; hoe vinden ze dat de stadslandbouw ervoor staat? De antwoorden laten een piek zien bij het cijfer zes, net iets meer dan de helft van de respondenten geeft een voldoende. Door een groot aantal erg lage cijfers is het gemiddelde van de cijfers toch net onvoldoende (5,2).

cijfer

We hebben respondenten ook gevraagd hoe ze de toekomst van de stadslandouw zien; veel van hen zijn daar positiever over. Het gemiddelde cijfer ligt nu bij een 7,6 met een piek bij het cijfer acht (en, toegegeven, ook een piekje bij vijf). Meer…

View original post 120 more words

Ås – resultaten onderzoek naar volkstuinen in Oslo

onderzoekerstadslandbouw

Vorige week zat ik nog middenin mijn veldwerk in Ås; nu zit ik alweer op kantoor in Lelystad! De laatste week in Noorwegen was hard werken; ik heb veel interviews gedaan en het eindrapport geschreven, waar ik op het vliegveld de laatste hand aan heb gelegd (goed getimed, al zeg ik het zelf). In dit blog tijd om de voornaamste resultaten ook met jullie te delen.

Er zijn volkstuinders te vinden in alle segmenten van de Oslo’se samenleving. Ze zijn er in hippe buurten – goed opgeleide jonge stellen die met hun kinderen, hun vrienden en een kop koffie genieten van het groen middenin de stad. En ze zijn er in de wijken verder van het centrum, waar mensen wonen die naar Noorwegen zijn gekomen vanuit andere landen, soms gevlucht voor een oorlog, die groente kweken uit hun thuisland en vaak dagelijks op de tuin te vinden zijn.

parsellhager

 De plek van de twee tuinen; de twee rode stippen 

View original post 526 more words