Online Thesis Market 2021

Rural Sociology, Sociology of Development & Change and Health & Society

February 8 & 9 (16:00-17:00)

Live online presentations about research projects and thesis topics & Online bar to meet and talk to potential supervisors

Join us! You can add yourself @ Teams by using this link.

Make sure to use your WUR email account. Your Teams request will be accepted some days before the market takes place (you’ll receive a notification about this).

The MS Teams page will be open all week from 8-12 February. There will be lots of information available about current research projects, thesis topics, potential supervisors, thesis vacancies and more.

75th Anniversary: 15) Marquetalia: Tegen de stroom in, maar met de beweging mee

 

In 1979 verscheen het eerste nummer van Marquetalia, een tijdschrift over landbouw en politiek. Tot de oprichters van het tijdschrift behoorden Jan Douwe van der Ploeg, de latere hoogleraar en hoofd van de vakgroep Rurale Sociologie RSO, maar ook anderen die de rurale sociologie in de jaren tachtig en negentig weer op de kaart zetten, zoals de agrarische socioloog en voormalig RSO collega Jaap Frouws, die later een spraakmakende politiek-sociologische studie over mest en macht schreef (waarover later meer in een blog), en Jan Schakel, de latere onderwijscoördinator van RSO. Na zes nummers hield het tijdschrift op te bestaan. Het redaktiekollektief sprankelde nog van nieuwe ideeën, maar men woonde en werkte te ver van elkaar – verspreidt over drie continenten – en nieuwe carrières boden nieuwe netwerken en kansen. Een deel van het kollektief ging de kern vormen van RSO. Continue reading

75th Anniversary: 14) Is the Future of Rural Sociology Urban? Is the Veluwe City?

“Nationaal Park De Hoge Veluwe” by F.d.W. is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

The functions and meaning attributed to the rural are manifold (Woods 2011: 1). Primarily, it operates as the intersection of “man and nature” (Ploeg 1997: 41), where for centuries most of our food, fiber, and fuel have been produced (Woods 2011: 1) but which now also provides the landscapes and scenery where visitors ‘slow-down’ or search for adventure and sensation (Buscher and Fletcher 2017) while comprising spaces of identification and belonging (Jongerden 2018). Further, the rural acquires meaning in relation to its complement: the urban. Often defined as opposites in terms of land use, population density, or social bonds, among others (Cloke 2006), these “constitute the complex unity of society viewed from a spatial angle” (Gilbert 1982: 609). This variety of functions and meanings has made the rural not only an epistemologically uncertain concept, but also a normative one.This normativity and uncertainty is part of the heritage of rural sociology. Continue reading

Research and internship opportunities in regenerative agriculture

Are you passionate about:
Food systems transformation?
Regenerative agriculture and agroecology?
Climate change and planetary health?
Farmers living amid the COVID-19 pandemic?
Qualitative and mixed method social science research?

We are looking for masters and advanced undergraduates who want an active role in data collection and data entry with a large-scale qualitative and quantitative research project led by the Midwest Healthy Ag research team.

Midwest Healthy Ag is a sociological research project launched by Regeneration Midwest in the United States, funded by the Robert Wood Johnson Foundation’s Health and Climate Solutions Program.

The study is currently entering the data collection phase, which will consist of over 200 interviews with farmers across six agrarian states in the Midwest United States. The interviews will ask farmers about their experiences dealing with multiple crises in conventional agriculture, regenerative farming practices, environmental health and climate change, as well as the impact of COVID-19 on livelihoods and community health and wellbeing. The interviews will be taking place over the next six months.

You can join our team as an intern/research assistant by collecting historical and contextual information on selected agrarian communities, doing data entry of farmer interviews into Qualtrics, and participating in our extended research network as we conduct qualitative and quantitative data analysis. We can also explore possibilities for utilizing project data and materials for academic theses and papers.

Get in touch! We will be accepting interns and assistants in early January 2021.

For more information on the project and our team, our website: https://midwesthealthyag.org

Contact at WUR: Serena Stein serena.stein@wur.nl (Postdoctoral Researcher at SDC & RSO)

75th Anniversary: 13) Reflections: From Rural Sociology to a Sociology of Place?

Place has figured central in the work of the Rural Sociology Group. In a way this is, of course, already implicated by the adjective “rural” which adds a spatial identity to the sociology we do. Taking this identity as a social practice and the production of meaningful differences as points of departure (Hofstee 1946, Ploeg 1993, Wiskerke 2007), my own research gradually started to crystalize around the emergence of new spatial realities beyond ‘rural’  and ‘urban’.  At the background of this interest is the will to understand how people address inequality and uncertainty, and how they sustain themselves individually and collectively, socially and spatially. Continue reading

Symposium over de onderwijs-zorgboerderij

Op woensdag 25 november is het wetenschapswinkelproject Leerarrangementen in het Groen – over de onderwijs-zorgboerderij – afgesloten met een (grotendeels online) symposium. Zelf heb ik de resultaten van het wetenschapswinkelproject gepresenteerd. Andere sprekers waren onder andere Natalie Jonkers (ministerie VWS) en Rene Peeters (ambassadeur programma ‘Met andere ogen’). Het publiek kon online volgen hoe de live presentaties werden afgewisseld met filmpjes opgenomen op de boerderij. De belangstelling was groot: ruim 115 deelnemers bleven tot het einde toe ingelogd. Dit laat zien hoe sterk dit onderwerp leeft.

In het wetenschapswinkelproject hebben onderzoekers en studenten van binnen en buiten Wageningen UR de onderwijs-zorgboerderijsector in kaart gebracht, onderzocht waarom onderwijs op de boerderij kan werken, en aanbevelingen gedaan voor het professionaliseren van de sector. Alle bevindingen zijn samengebracht in een uitgebreide eindrapportage en een kortere brochure. Daarnaast is een brochure verschenen met daarin de ervaringen van kinderen. Alle producten, en korte conclusies, zijn te vinden op onze projectpagina.

Het symposium is terug te kijken: https://www.crowdcast.io/e/Onderwijs-op-de-Zorgboerderij

MSc thesis vacancy: developing an urban agriculture typology within a European Context

The European Forum for a Comprehensive Vision on Urban Agriculture (EFUA) has the objective to unlock Urban Agriculture’s potential by achieving better knowledge, better deployment, and better policies in this field. The Chair groups Rural Sociology and Health and Society and Wageningen Plant Research are managing a work package that aims to update knowledge on the types and benefits of Urban Agriculture (e.g. social cohesion, local food provision, health, biodiversity, business generation). We are looking for students who have an interest to collaborate in this European Forum to identify stakeholders and develop a typology of urban agriculture. Your work will be the starting point for understanding the benefits of Urban Agriculture. The research also supports a European agenda on urban agriculture, co-designed within EFUA.

Starting date is flexible. For more information, contact Esther Veen (RSO), Lenneke Vaandrager (HSO) or Jan Eelco Jansma (Wageningen Plant Research).

MSc-thesis topics ‘De natuur als behandelkamer’

Vanuit het lopende Wetenschapswinkelproject De natuur als behandelkamer bieden wij verschillende thesis topics aan: https://www.wur.nl/nl/project/De-natuur-als-behandelkamer-voor-volwassenen.htm

For earlier advertised topics in the same project, please click here.

Topic 1: Leefstijlgeneeskunde en bewegen en ontspannen in de natuur

Leefstijlgeneeskunde wil zeggen dat zorgverleners zoals huisarts, POH of medisch specialist een gezondere leefstijl bespreken, adviseren en ondersteunen tijdens (standaard) consulten met patiënten. Deze leefstijlverandering kan zowel een preventieve als een therapeutische werking hebben, dus ter voorkoming of zelfs behandeling van chronische aandoeningen die gerelateerd zijn aan leefstijl, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Hiermee richt leefstijlgeneeskunde zich op een vrij breed scala aan gedragsfactoren die gezondheid (mede) bepalen, zoals roken, voeding, bewegen, ontspanning en slaap, maar ook sociale context en zingeving.

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) laten BIG-geregistreerde psychologen begeleiding steeds vaker in de natuur plaatsvinden, met o.a. als doel om de patiënt te ‘activeren’. Steeds meer empirisch onderzoek ondersteunt dat de ‘natuur als behandelkamer’ voordelige effecten heeft op het herstelproces, het welzijn van de zorgprofessional en dus de kwaliteit van de begeleiding.

Op dit moment is onduidelijk in hoeverre het stimuleren van bewegen en ontspannen in de natuur aandacht krijgt in onderzoek naar en toepassing van leefstijlgeneeskunde. Ten opzichte van binnen heeft bewegen en ontspannen in de natuur een aantal voordelen. De natuur heeft op zichzelf al ontspannende effecten. Daarnaast stimuleren lagere buitentemperaturen de activiteit van zogenaamd bruin vet, om lichaamswarmte te genereren. Dit draagt bij tot extra gewichtsafname en een gezondere lichaamssamenstelling. Naast deze fysiologische effecten, kent buiten zijn op sociaal en psychologisch vlak ook tal van voordelen. Bewegen en ontspannen in de natuur draagt bij aan een betere kwaliteit van sociale relaties en verbetert de gemoedstoestand. Kortom, het scala aan positieve effecten van het zijn in de natuur sluit goed aan bij de holistische aanpak van leefstijlgeneeskunde.

Mogelijke onderzoeksvragen: Wat zijn de percepties, wensen, ideeën en ervaringen van patiënten en zorgverleners ten aanzien van bewegen en ontspannen in de natuur? Wat zijn volgens deze twee/nader te specificeren groepen de mogelijkheden en barrières voor (meer) bewegen en ontspannen in de natuur? Hoe kan bewegen en ontspannen in de natuur effectief worden gestimuleerd in het kader van leefstijlgeneeskunde?

Topic 2: Klimaatverandering en bewegen en ontspannen in de natuur

In de natuur bewegen en ontspannen heeft een aantal voordelen ten opzichte van binnen. De natuur heeft gunstige, want ontspannende effecten, op mensen. Daarnaast stimuleert een lagere buitentemperatuur de activiteit van zogenaamd bruin vet, om lichaamswarmte te genereren. Dit draagt bij tot extra gewichtsafname en een gezondere lichaamssamenstelling, bovenop de ‘normale’ gezondheidseffecten van bewegen. Klimaatverandering kan echter waargenomen en reële barrières opwerpen om de natuur in te gaan. Er is bijvoorbeeld in toenemende mate sprake van droogte en hittegolven. Daar hebben veel mensen last van, waardoor die meer geneigd zijn binnen te blijven. Dit is ook in lijn met het overheidsadvies zoals beschreven in het Nationaal Hitteplan (RIVM: “Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de middag (tussen 12:00 en 18:00 uur.”). Daarnaast leidt de combinatie van warmte en droogte tot meer luchtverontreiniging (ook wel zomersmog genoemd), wat negatieve korte en lange termijn gevolgen heeft voor o.m. luchtwegen, en hart en vaten. Tot slot leidt klimaatverandering tot een toename van teken en muggen (en evt. andere vectoren) die infectieziekten kunnen overbrengen zoals Lyme en Dengue.

Al met al leiden deze ontwikkelingen tot de vraag hoe de optimale adaptatie aan klimaatverandering op het gebied van in de natuur zijn en bewegen eruit ziet. De complexiteit zit onder andere in het feit dat mogelijke risico’s door stakeholders niet moeten worden onderschat, omdat dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Anderzijds moet er ook geen angst worden gecreëerd, waardoor risico’s worden overschat en mensen niet meer de natuur in gaan.

Mogelijke onderzoeksvragen: Wat zijn de percepties van stakeholders ten aanzien van de gevolgen van klimaatverandering voor in de natuur zijn en bewegen? In welke mate is hierbij specifieke doelgroepen sprake van onder- of overschatting van (specifieke) risico’s? Hoe kunnen we adaptie aan klimaatverandering rondom in de natuur zijn en bewegen het beste vormgeven? Hoe ziet de ‘optimale’ adaptatie eruit? En hoe, en door wie, kan die adaptatie in diverse settings en richting diverse doelgroepen het beste worden gecommuniceerd of vormgegeven in interventies?

Voor meer informatie: esther.veen@wur.nl (RSO), roald.pijpker@wur.nl (HSO) of bob.mulder@wur.nl (COM)

Foodscapes in times of uncertainty – blog 1

Members of the foodscapes cluster supervise a number of students who are looking at changing food(scapes) in times of corona. We therefore introduce a blog series in which these students can share their work. This first blog is written by Lisa Marijke van den Berg.

How COVID-19 changed consumers’ motivations for local consumption

Since the declaration of the COVID-19 pandemic by the World Health Organisation in March (WHO, 2020) countries around the world had several ways to cope with the disease. Despite negative influences of COVID-19 on daily life, some sectors benefit from the pandemic. One of these sectors is the Alternative Food Network (AFN) sector, as you might have seen in the media the past months. AFNs aim to counteract the environmental, social, and economic conflicts that results from the dominant food system (Renting et al., 2003). They aim for local consumption and are characterized by a close producer-consumer interaction (Zoll et al., 2017).

AFNs are an alternative to the global, ‘common’, food system: the majority of the population does not participate in AFNs. However, as said, during the corona crisis the Dutch national interest in AFNs increased (Kamsma, 2020; Smit, 2020). Local initiatives throughout the Netherlands, like ‘Rechtstreex’, ‘Support your locals’, ‘Streekboer’ and ‘Bioweb’ argued that their number of orders more than doubled when compared to the days before the corona crisis (Smit, 2020). Furthermore, chain shortening initiatives received attention in several talk shows and in the news. For example, an episode of Jinek discussed the initiative “Support Your Locals” (Jinek, Baarsma & Levie, 2020), which promotes the idea that consumers should support local farmers during the corona crisis.

In my thesis I studied the motivations of consumers to start participating in an AFN during the COVID-19 pandemic, to better understand the mechanisms behind this increased interest. I interviewed AFN participants who started their participation during the pandemic, and compared their motivations to those of consumers who participated in AFNs already before COVID-19 hit, as found in the literature. The comparison showed that motivations for AFN participation during the COVID-19 pandemic mostly emphasise factors close to home: new AFN participants wanted to support local farmers or to treat themselves, but they did not mention structural societal reformation as a reason to participate. In other words, their motivations were focused on their local area. Reasons for AFN participation as found in the literature – from people who started participating in AFNs before COVID – were to a higher extend focused on a global level. For instance, these people often mentioned environmental concerns. Those concerns were not identified in the interviews with new consumers. Also freshness as a driver for participation before the pandemic had moved to the background. This was replaced by the importance of healthy and safe food to increase personal and family health.

The interviews showed that there is a demand for better availability and accessibility of information about local food purchasing. Several participants mentioned that they did not know that certain types of food were grown locally too. The awareness raised in the media to support farmers encouraged them to take a first step into local grocery shopping. The media showed consumers what they could do to support farmers and where to get specific produce. Hence, while AFN participation is often marketed as a sustainable alternative to the supermarket, this thesis reveals that this is not necessarily the most influential attraction for new consumers to participate in an AFN, especially during a pandemic. These new insights enable better responses to the needs of consumers.

References

Jinek, E., Baarsma, B., & Levie, S. (Presenter, Economist & Guest Speaker). (2020, 19th March). Aflevering 55 [Talkshow]. E. Van der Horst (Producer). Jinek, Amsterdam, Netherlands: RTL Group.

Kamsma, M. (2020a, 30 maart). Terug naar de boer, ook na corona. NRC. Retrieved on 5 April, from https://www.nrc.nl

Renting, H., Marsden, T. K., & Banks, J. (2003). Understanding alternative food networks: Exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A, 35, 393–411.

Smit, P. H. (2020, 6 april). Nu zien we wel kans om boeren in de buurt op te zoeken. De Volkskrant. Retrieved on 6 April, from https://www.volkskrant.nl

World Health Organization: WHO. (2020, 10 January). Coronavirus. Retrieved on 5 April 2020, from https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

Zoll, F., Specht, K., Opitz, I., Siebert, R., Piorr, A., & Zasada, I. (2017). Individual choice or collective action? Exploring consumer motives for participating in alternative food networks. International Journal of Consumer Studies, 42(1), 101–110. https://doi.org/10.1111/ijcs.12405

75th Anniversary: 1) an introduction to a year of celebration events and activities

In September 1946 Evert Willem Hofstee, the founding father of Rural Sociology at Wageningen University, started as Professor and Chair of Social and Economic Geography and Social Statistics.

In the years that followed, the department was reorganized and renamed (e.g. Agrarian Sociology of Western Areas; Sociology) several times, with Rural Sociology being the official name since the late 1990s. Hofstee was also one of the founders and the first President of the European Society for Rural Sociology.

Continue reading