Project “Weerbaar vee” – thesis onderzoek

Voor het project “Weerbaar Vee” moeten data geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, afkomst uit gesprekken die het afgelopen jaar met een groep van 45 veehouders zijn gevoerd. Deze melkveehouders nemen allen deel aan het project “Weerbaar vee” dat in 2010 is gestart. Het projectteam is momenteel naarstig op zoek naar een student Agrarische of Rurale Sociologie die in nauwe samenwerking met Ingrid den Uijl onderzoek wil doen naar verbanden tussen karakteristieken van bedrijven, stijlen en persoonlijkheden enerzijds, en parameters van weerbaar vee anderzijds. Het onderzoek staat gepland voor najaar 2012.

Contactpersonen zijn onderwijscoordinator Jan Schakel (Leerstoelgroep Rurale Sociologie; jan.schakel@wur.nl) of Dr. Ingrid den Uijl, Veterinair epidemioloog Geneeskundige Dienst , Deventer (i.d.uijl@gddeventer.com)

Project ‘Weerbaar Vee’

Kunnen we het niveau van natuurlijke weerstand meten? En zo ja, kunnen we die meetwaarden dan gebruiken als navigatiemiddel voor het voorkomen of beperken van dierziekten? Die vragen staan centraal in het project Weerbaar Vee dat, na jaren van voorbereiding, in 2010 van start ging. Het project Weerbaar Vee is een onderzoek naar biomarkers voor weerbaarheid op het melkveebedrijf. Een biomarker is een parameter die gemeten kan worden in melk, bloed of weefsel van een dier. In dit onderzoek wordt gezocht naar biomarkers die gemeten kunnen worden aan een gezond dier die een maat zijn voor de weerbaarheid van het dier. Het project borduurt voort op en maakt gebruik van resultaten van het project Natuurlijke Weerstand van Wageningen Universiteit in samenwerking met het UGCN.

Continue reading