Project “Weerbaar vee” – thesis onderzoek

Voor het project “Weerbaar Vee” moeten data geanalyseerd en geïnterpreteerd worden, afkomst uit gesprekken die het afgelopen jaar met een groep van 45 veehouders zijn gevoerd. Deze melkveehouders nemen allen deel aan het project “Weerbaar vee” dat in 2010 is gestart. Het projectteam is momenteel naarstig op zoek naar een student Agrarische of Rurale Sociologie die in nauwe samenwerking met Ingrid den Uijl onderzoek wil doen naar verbanden tussen karakteristieken van bedrijven, stijlen en persoonlijkheden enerzijds, en parameters van weerbaar vee anderzijds. Het onderzoek staat gepland voor najaar 2012.

Contactpersonen zijn onderwijscoordinator Jan Schakel (Leerstoelgroep Rurale Sociologie; jan.schakel@wur.nl) of Dr. Ingrid den Uijl, Veterinair epidemioloog Geneeskundige Dienst , Deventer (i.d.uijl@gddeventer.com)

Project ‘Weerbaar Vee’

Kunnen we het niveau van natuurlijke weerstand meten? En zo ja, kunnen we die meetwaarden dan gebruiken als navigatiemiddel voor het voorkomen of beperken van dierziekten? Die vragen staan centraal in het project Weerbaar Vee dat, na jaren van voorbereiding, in 2010 van start ging. Het project Weerbaar Vee is een onderzoek naar biomarkers voor weerbaarheid op het melkveebedrijf. Een biomarker is een parameter die gemeten kan worden in melk, bloed of weefsel van een dier. In dit onderzoek wordt gezocht naar biomarkers die gemeten kunnen worden aan een gezond dier die een maat zijn voor de weerbaarheid van het dier. Het project borduurt voort op en maakt gebruik van resultaten van het project Natuurlijke Weerstand van Wageningen Universiteit in samenwerking met het UGCN.

Deelnemende bedrijven worden 4jaar intensief gevolgd en er wordt allerlei data verzameld; biomarkers in bloed, melk, productiegegevens, bedrijfsmanagement gegevens etc. Vorig jaar zomer liep de eerste fase van het project af. Hierin werd duidelijk dat er weinig variatie was te zien tussen bedrijven in de biomarkers, maar dat er weel veel variatie zat tussen de koeien. Bovendien bleek uit een omvangrijke management-enquête dat met name de houding en de filososofie van de veehouder ten opzichte van bijvoorbeeld vervanging van koeien geassocieerd was met duurzaamheid.

In fase II wordt geprobeerd om erachter te komen of ziekte in individuele dieren voorspeld kan worden met behulp van biomarkers. Bovendien wordt er gezocht naar handvaten, op allerlei gebieden (filosofie van de veehouder, voeding en jongvee bijvoorbeeld), om de weerstand en duurzaamheid te verbeteren. Voor meer info: http://www.spade.nl/projecten-detail.asp?ProjectID=90