Studenten gezocht: onderzoek Usseler es

De  Vereniging tot Behoud Usselo en Usseler es (VBU) zoekt studenten die meewerken aan een onderzoek naar identiteitsdragers van de Usseler es, zoals die tot uiting komen in verhalen, beleving en emotionele waarden van bewoners, gebruikers, lokale en regionale burgerij en naar de sociaal-economische betekenis hiervan voor het gebied.

Het onderzoek maakt deel uit van een project dat in het voorjaar van 2010 van start gaat en een looptijd van ca. 10 maanden kent.

De Usseler es is de grootste krans-es van Noordwest Europa, gelegen in de zuidwestelijke stadsrandzone van Enschede en is als zodanig een zeer belangrijk cultuurhistorisch, archeologisch, landschappelijk en landbouwkundig complex. De Vereniging tot Behoud Usselo en de Usseler Es heeft in 2008 een zienswijze ingediend naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan voor een modern gemengd bedrijventerrein op deze unieke plek. Deze zienswijze: “Usseler es: Behoud door Ontwikkeling?” houdt in dat de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden blijven en uitgangspunt zijn voor de ontwikkeling, dat wil zeggen het open houden van de bolling van de es en eventueel een beperkte verdichting van de krans van boerderijen en schuren.

Demografische ontwikkelingen in de regio wijzen echter op een krimpsituatie vanaf 2020. Dit is aanleiding tot een serieuze bezinning op sociaal-economische en ruimtelijke investeringen. Nieuwe functies die passen bij de kansen van dit unieke gebied en specifieke behoefte van de stad en regio zouden ontwikkeld moeten worden, zoals toerisme en recreatie, innovatieve vormen van land- en tuinbouw en passende bedrijvigheid in de krans. Deze zienswijze vraagt om uitwerking. De voorliggende opdracht is om meer inzicht te bieden in de sociaal-economische betekenis hiervan.

Studenten met interesse kunnen contact opnemen met collega Rudolf van Broekhuizen (Rudolf.vanBroekhuizen@wur.nl) van Rurale Sociologie (tel. 0317-483833)

Ook puber op platteland heeft veel problemen – onderzoek UMCG

Uit een onderzoek van Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waarover wordt bericht op de website Zorg en Welzijn,  blijkt dat jonge pubers in achterstandsgebieden bijna tweemaal zo vaak gedragsproblemen hebben als leeftijdgenoten in welvarende regio’s. En daarbij maakt het niet uit of iemand in de stad of op het platteland woont. Alleen is er voor probleemjeugd op het platteland nauwelijks aandacht.  Hieronder een deel van het bericht door José van der Waerden:

Wapens

Dat ook op het platteland gedragsproblemen vooral voorkomen in achterstandsgebieden, kwam voor de onderzoekers niet uit de lucht vallen, erkent onderzoeksleider Menno Reijneveld. ‘Vooraf hadden we daar al wel een “basisgevoel” over, vanuit gesprekken met hulp- en zorgverleners. Dat de problemen even groot zouden zijn als in steden, hadden we niet verwacht. Agressief en delinquent gedrag blijkt even vaak voor te komen in Amsterdam-West als in Oost-Groningen.’

De getoetste gedragsproblemen beslaan een breed gebied: van liegen, pesten en zwartrijden tot vechten, heling en dreigen met wapens. Omdat elke puber wel eens problematisch gedrag vertoont, gaan de vragenlijsten uit van een ‘norm’. Kinderen die erboven zitten, vallen in de categorie met ‘gedragsproblemen’. De onderzoeksuitkomsten laten zien dat in achterstandsgebieden 14 procent van de jeugd boven de norm zit. In welvarende gebieden is dat 7,5 procent. Die verschillen zijn voor jongens en meisjes vrijwel gelijk.

Voor meer zie het bericht op Zorg en Welzijn.