Kracht van koeien – vier ontwerpen voor een duurzame melkveehouderij

Brochure 'Kracht van koeien' Gisteren is het resultaat van het project ‘Kracht van koeien‘ gepresenteerd: een prachtig geillustreerde brochure met vier ontwerpen voor een duurzame melkveehouderij, waarmee zowel de wensen en eisen van de koe, de ondernemer, het milieu als de burger gediend zijn. De ontwerpen zijn gebaseerd op een vernieuwende ontwerp-aanpak voor systeeminnovaties in de veehouderij ontwikkeld door prof.dr.ir. Peter Grootkoerkamp (peter.grootkoerkamp@wur.nl) en dr. Bram Bos (bram.bos@wur.nl)  van Wageningen UR. 

Zo doen de projectleiders in Kracht van Koeien afstand van een traditionele stal voor melkvee. Ze stellen dat het beter is als koeien zelf kunnen kiezen of ze buiten staan of onder een beschutting. Ook maken ze werk van het opvangen van mest en urine. Die komen weer van pas als kunstmestvervanger. ‘In Kracht van Koeien doen we voorstellen voor anders denken en anders doen’, zegt Groot Koerkamp. ‘Ze vormen de basis van de ontwerpen. Let wel: geen van die voorstellen is speciaal ons idee. Allerlei onderzoekers, boeren en andere praktijkmensen zijn er al jaren mee bezig. Wij zetten ze alleen in samenhang om te laten zien dat ze mét elkaar een meervoudige sprong in duurzaamheid bereiken.’

This entry was posted in Agriculture, Research and tagged , by Dirk Roep. Bookmark the permalink.

About Dirk Roep

I'm Assistant professor at the Rural Sociology Group of Wageningen University. Besides teaching and supervising thesis students, I'm involved in research on regenerative agriculture, food provisioning and place-based development with a particular focus on the transformative practices, joint learning and innovation and institutional reform.