Ontwerpwedstrijd Veehouderij voor studenten – verdien €1000

Samen met Wageningen UR Livestock Research, die een eigen ontwerp aanpak heeft ontwikkeld (rapport: Reflexief interactief ontwerpen) organiseert de Boerengroep een ontwerpwedstrijd voor de veehouderij. Uit de toelichting:

De toekomst van de veehouderij in Nederland staat ter discussie. Extra aandacht is nodig voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid, landschap en milieu met behoud van het inkomen van de boer: een zorgvuldige veehouderij. Analyses van de problemen zijn er voldoende. Het is nu tijd om goed beargumenteerd met oplossingen aan de slag te gaan. Middels deze ontwerpwedstijd nodigen we HAO en WU studenten uit om met constructieve ideeën te komen voor de veehouderij van de toekomst.

Voor meer informatie zie de website Ontwerpwedstrijd Veehouderij of neem contact op met Klarien Klingen: info@ontwerpwedstrijdveehouderij.nl

Kracht van koeien – vier ontwerpen voor een duurzame melkveehouderij

Brochure 'Kracht van koeien' Gisteren is het resultaat van het project ‘Kracht van koeien‘ gepresenteerd: een prachtig geillustreerde brochure met vier ontwerpen voor een duurzame melkveehouderij, waarmee zowel de wensen en eisen van de koe, de ondernemer, het milieu als de burger gediend zijn. De ontwerpen zijn gebaseerd op een vernieuwende ontwerp-aanpak voor systeeminnovaties in de veehouderij ontwikkeld door prof.dr.ir. Peter Grootkoerkamp (peter.grootkoerkamp@wur.nl) en dr. Bram Bos (bram.bos@wur.nl)  van Wageningen UR. 

Zo doen de projectleiders in Kracht van Koeien afstand van een traditionele stal voor melkvee. Ze stellen dat het beter is als koeien zelf kunnen kiezen of ze buiten staan of onder een beschutting. Ook maken ze werk van het opvangen van mest en urine. Die komen weer van pas als kunstmestvervanger. ‘In Kracht van Koeien doen we voorstellen voor anders denken en anders doen’, zegt Groot Koerkamp. ‘Ze vormen de basis van de ontwerpen. Let wel: geen van die voorstellen is speciaal ons idee. Allerlei onderzoekers, boeren en andere praktijkmensen zijn er al jaren mee bezig. Wij zetten ze alleen in samenhang om te laten zien dat ze mét elkaar een meervoudige sprong in duurzaamheid bereiken.’