Duurzaam boer blijven en kringloopdenken

Frank Verhoeven is oud-medewerker van onze leerstoelgroep. Hij heeft veel bijgedragen aan de kringloopgedachte en meer in het bijzonder de Plant-Dier-Mest kringloop. Met name in de Noordelijke Friese Wouden waar een groep boeren op zoek waren naar alternatieve vormen van mest aanwenden en beter benutten van organische mest. Samen hebben we gewerkt aan de ‘Atlas van vernieuwende melkveehouders’ met tal van ongewone, beloftevolle vernieuwingen van melkveehouders door het hele land heen. Daar ligt ook zijn passie. Tegenwoordig heeft Frank een eigen adviesbureau Boerenverstand, met o.a. een online Innovatiekaart met vele innovatieve boeren vanuit het hele land heen die tegenkomt. 

En Frank werkt voor ETC-Advies aan het programma ‘Duurzaam boer blijven‘, eerst in Drenthe en nu ook in Groene Hart en Gelderland. waar de plant-dier-mest kringloop ook een belangrijk onderdeel is, zoals hij zelf vertelt in een online-video clip :

 

One thought on “Duurzaam boer blijven en kringloopdenken

  1. Pingback: Kringlooplandbouw – CLM-rapport « Rural Sociology Group Wageningen (Weblog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s