Afstudeermogelijkheid: kritische succesfactoren zorglandbouw

zorglandbouw1

source: guusnet.wordpress.com

Het aantal zorgboerderijen is sinds eind jaren 90 spectaculair toegenomen van 75 tot ongeveer 900. Toch gaat het opstarten van de zorgtak lang niet altijd gemakkelijk. Initiatiefnemers  lopen b.v. aan tegen belemmerende regelgeving, desinteresse vanuit de zorg, of onvoldoende vraag van cliënten. Sommige initiatiefnemers zien desondanks mogelijkheden de zorgboerderij tot een succes te maken. Anderen lukt dit niet.

In dit studentenproject gaan we de ontwikkeling van succesvolle en minder succesvolle initiatieven op gebied van landbouw en zorg analyseren. We analyseren in hoeverre de mate van succes bepaald wordt door ondernemerschapscompetenties van de initiatiefnemers en het vermogen te schakelen tussen de landbouw- en de zorgsector.

Activiteiten:
  1. Selecteren van zorgboerderijen
  2. Interviewen van zorgboeren
  3. Analyseren van de interviews en koppelen met theoretisch kader
  4. Formuleren van aanbevelingen voor de sector landbouw en zorg
zorglandbouw

source:www.stkinderboerderijen.nl

Voor meer informatie:
 Jan Hassink

Plant Research International

0317 480576

Jan.hassink@wur.nl

Bettina Bock

Rurale Sociologie

0317 483275

Bettina.Bock@wur.nl