Stadslandbouw in perspectief – Tilburg als voorbeeld

Cover Zelfvoorzienend TilburgEen groep studenten van Wageningen Universiteit heeft in opdracht van de Brabantse Milieufederatie een kort onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het aantal voedselkilometers in de gemeente Tilburg te reduceren. Dit onderzoek is een vervolg op een eerdere verkenning van een andere groep Wageningse studenten naar voedselconsumptie in Tilburg, waarover ik op 24 april een blog schreef. De effecten van het toepassen van volkstuinen in de gemeente en de huidige voedselconsumptie van inwoners zijn hierin onderzocht. De afgelopen weken heb ik deze groep begeleid. Het rapport dat zij hebben gemaakt n.a.v. hun onderzoek is via deze link te downloaden. De belangrijkste uitkomsten van hun onderzoek zijn samengevat in de vorm van een persbericht:

Duizenden inwoners van de gemeente Tilburg kunnen worden voorzien in de jaarlijkse behoefte aan groenten en fruit door het aanleggen van volkstuinen in verschillende woonwijken. Door grasvelden rondom flatgebouwen en andere gebouwen te gebruiken als volkstuin zijn de bewoners in staat, dichtbij huis hun eigen (biologische) voedsel te verbouwen.

Voedselkilometers, het aantal kilometers afgelegd door voedsel, zijn in de gemeente Tilburg onnodig hoog. Aardappelen, appels, tomaten en melk worden buiten de grenzen van de gemeente gehaald. De CO2 uitstoot van het geconsumeerde voedsel is derhalve zeer groot. Door een tekort aan land- en tuinbouwgrond in de gemeente Tilburg is het echter niet mogelijk om in de toekomst in de gehele consumptie van de bewoners van de gemeente Tilburg te voorzien. Het vergroten van de mate van zelfvoorziening door een aanpassing van de benutting van de land- en tuinbouwgrond en het uitgeven van extra grond voor de verbouwing van aardappelen, groente en fruit, verkleint de CO2 uitstoot aanzienlijk.

 “Urban agriculture”, het verbouwen van aardappelen, groente en fruit binnen de grenzen van de stedelijke omgeving kan toegepast worden voor het verminderen van het tekort aan land- en tuinbouwgrond. De gemeente Tilburg beschikt binnen de stad over een groot aantal hectare grond geschikt voor de verbouwing van aardappelen, groente en fruit op volkstuinen.

Grasvelden en platte daken in woonwijken kunnen worden toegepast voor de verbouwing van aardappelen, groente en fruit. Buurtbewoners zijn hierdoor in staat om lokaal verbouwde producten te consumeren en de CO2 uitstoot aanzienlijk te verminderen. In totaal kunnen ruim 5100 bewoners jaarlijks worden voorzien in de voedselconsumptie van aardappelen, groente en fruit door het toepassen volkstuinen in woonwijken. Dit is meer dan zes keer de stadsschouwburg Tilburg vol.