Brochure over stadslandbouw van Wageningen UR

Binnen Wageningen UR krijgt stadslandbouw steeds meer aandacht en profiel. In een recente brochure  wordt vanuit Wageningen UR een visie gegeven op het concept stadslandbouw, de betekenis voor de stad, de bijdrage van stadslandbouw aan duurzaamheid en de belangrijkste uitdagingen. Ook beschrijft de brochure een flink aantal lopende en al afgesloten projecten op het gebied van stadslandbouw. Zie voor meer informatie een bericht op de WUR-website (www.syscope.wur.nl)  over onderzoek naar systeeminnovatie die moeten bijdragen aan transtie naar duurzame landbouw en vitaal platteland.

Zoals uit eerdere blogs al is gebleken profileert Rurale Sociologie zich ook op het terrein van stadslandbouw. Zo komt Jan Willem van der Schans (Jan-Willem.vanderschans@wur.nl), werkzaam bij het LEI en mede-initiatiefnemer van Eetbaar Rotterdam, met ingang van 1 december onze groep versterken.

This entry was posted in Agriculture, Food, Research by Dirk Roep. Bookmark the permalink.

About Dirk Roep

I'm Assistant professor at the Rural Sociology Group of Wageningen University. Besides teaching and supervising thesis students, I'm involved in research on regenerative agriculture, food provisioning and place-based development with a particular focus on the transformative practices, joint learning and innovation and institutional reform.