Mogelijke Msc Thesis via Wetenschapswinkel

Achtergrond informatie

De Koekelt is door zijn samenwerking met maatschappelijke organisaties steeds meer midden in de maatschappij komen te staan en heeft besloten om van een gesloten volkstuincomplex te gaan veranderen naar een open multifuntioneel tuinenpark. Met ingang van 15 September 2011 dienen op het complex De Koekelt de acviteiten te worden beëindigd. In het voorjaar 2012 kunnen de tuinders weer aan de slag, maar dan op een tuincomplex in parkse0ng. De Koekelt maakt als volkstuincomplex deel uit van het Peppelensteeggebied in Ede, een sterk versnipperd door de stad omsloten groengebied. De tuinders van De Koekelt kenmerken zich door een zeer grote diversiteit en vormen een afspiegeling van onze multiculturele samenleving. De verschillen in cultuur zijn terug te zijn in het beheer van de individuele tuinen. Helaas moet er geconstateerd worden dat het veranderingsproces naar een multifunctioneel tuinenpark niet breed gedragen wordt door de tuinders van de Koekelt. De mensen betrokken in het veranderingsproces zijn geen afspiegeling van de multiculturele diversiteit aanwezig op het tuinenpark.

Onderzoeksvraag

VAT-Ede wil graag een onderzoek naar hoe de betrokkenheid van alle tuinders te versterken op de tuin De Koekelt. Daarnaast willen ze graag weten of en welke rol er is weggelegd voor de omringende wijkbewoners van de tuin, zodat de tuin een duidelijker plek gaat in nemen in het stedelijke groenaanbod in Ede. Naast de activiteit wandelen, zou je kunnen denken aan snoeien, imkercursussen, natuur en milieueducatie en nog vele andere vormen van medegebruik afhankelijk van de interesses die er is.

Dus ben je geinteresseerd in een Msc Thesis over social learning, sociale integratie, stadslandbouw en multifuctioneel ruimtegebruik en wil je een directe maatschappelijke impact tot stand brengen, neem dan contact op met de Wetenschapswinkel: hansje.eppink@wur.nl