Oproep Onderzoeksstage “Smaak van het varken”

Gezocht: Studenten die in de periode mei-juni-juli een onderzoek willen uitvoeren naar aantoonbare verschillen in smaak en smaakbeleving tussen verschillend gevoerde varkens van Piggy’s palace in Bathmen.

Het Nieuwe Veehouden van Piggy’s Palace

De familie Stegink uit Bathmen is eigenaar en initiatiefnemer van het Piggy’s Palace concept. De familie bestaat uit Erik, Paula , Bart, Tim, Appie en Hennie Stegink. Appie en Hennie Stegink (ouders van Erik) zijn al in de jaren ’60 begonnen met het varkenshouderijbedrijf. In het project “het nieuwe veehouden” heeft Erik nu een bedrijfsconcept ontwikkeld, waarmee hij als varkensbedrijf duurzaam de toekomst in wil gaan.

In Piggy’s Palace zullen varkens buiten in het landschap, op een milieu- en diervriendelijke manier gehuisvest worden. Er wordt een landschap gecreëerd, dat past bij de behoeften van het varken, ingepast in, in dit geval, het Sallandse Landschap. De buitenhouderij wordt gecombineerd met een outdoor voersysteem, waarbij varkens individueel gevoerd kunnen worden, zodat in de behoeften van ieder varken kan worden voorzien. Via verschillende soorten voer streeft Piggy’s Palace naar de productie van verschillende smaakvariaties in hun varkensvlees. Zij gaan dit vermarkten onder de naam “PiPaPorc het lekkerste varkensvlees van Nederland”

De eerste –speciale kruising- biggen voor het PiPaPorc vlees zijn half maart geboren. Deze biggen gaan 17 april naar buiten en worden na het spenen met verschillende biggenvoeders gevoerd. Eind juni worden de eerste dieren als speenbig geslacht. Op 30 juni organiseert Piggy’s Palace een grootscheepse opening, waarbij de eerste producten aan de gasten worden voorgezet; een PipaPorc proeverij.

De smaakvariaties van het PiPaPorc vlees zijn een van de sleutels waarmee Piggy’s palace zich wil onderscheiden in de markt. Dit smaakonderscheid moet aangetoond worden. Smaak wordt daarbij niet alleen gezien als absoluut meetbaar, maar ook als totaal beleving. De familie Stegink zoekt studenten die het aantonenen van mogelijke smaakverschuillen als onderzoeksopdracht kunnen en willen uitvoeren.

De onderzoeksvraag: Wat zijn de aantoonbare verschillen in smaak en smaakbeleving tussen (twee of drie) variaties van (speen)varkensvlees die Piggy’s Palace in juni aanbiedt aan haar gasten tijdens de eerste PiPaPorc proeverij.

• Welke smaakverschillen mag je op basis van bestaande kennis verwachten?

• Wat zijn de aantoonbare verschillen in een blinde smaakvergelijking tussen variaties van PipaPorc vlees?

• Wat zijn de aantoonbare verschillen in smaakbeleving tussen variaties van PipaPorc vlees tijdens een –niet blinde- proeverij?

• Welke adviezen zou je de ondernemer op basis van deze resultaten kunnen gegeven over het vermarkten van zijn PiPaPorc vlees?

Het project resultaat: Piggy’s palace wil de resultaten van het onderzoek gerapporteerd zien in de vorm van een concrete onderzoeksverantwoording (rapport) en een populaire samenvatting (Flyer). Gewenste opleverdatum van het eindrapport is uiterlijk 1 september 2012

De aanpak: Studenten dragen zelf zorg voor de opzet en uitvoering van het onderzoek. Hiervoor worden zij begeleid vanuit de opleiding, en zullen ze afstemming moeten hebben en houden met de opdrachtgever –Erik Stegink. Onno van Eijk is vanuit Wageningen Livestock Research beschikbaar als expert-informant.

Studenten kunnen – wat betreft de opdrachtgever- de opdracht alleen of in teamverband uitvoeren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Stegink 06-53509938 of e.stegink@zonnet.nl. Voor aanmelding bij Onno van Eijk 0320-238916 of onno.vaneijk@wur.nl