Internship: Regionaal voedsel rondom Arnhem: ‘lokale verkoop in kaart’

buy localEr zijn tal van sites waar boerderijwinkels zichzelf presenteren en waar verkooppunten van boeren en tuinders verzameld staan. Maar geeft dit inderdaad een accuraat beeld? Is alle huisverkoop van boeren en tuinders echt in beeld? En wat is het volume dat door directe verkoop wordt afgezet? Is dit volume gelijk aan afzet in de regio? Welke kanalen zijn te onderscheiden? Logistieke problemen?

Deze vragen kwamen voort uit een verkenning van het regionale voedselsysteem door een ACT groep voor de opdrachtgevers Architectuurcentrum CASA en de Wageningen UR Wetenschapswinkel. Lokaal voedsel is hip, maar wat al gedaan wordt in een geografisch gebied is onvoldoende in beeld; hoe krijgen we huisverkoop dat nu ‘onder de radar’ verdwijnt in beeld?

casa arnhem CASA wil samen met andere partijen voedsel als stedelijk thema agenderen om het brede publiek te informeren over de wijze waarop onze voedselvoorziening georganiseerd is. Het in kaart brengen vormt één van de manieren om tot verduurzaming te inspireren. De verzamelde data kan leiden tot een (interactieve) kaart/website (zie transitiekaart.nl voor inspiratie).

De student (een duo van twee is ook mogelijk) wordt begeleid vanuit WING, de projectleider van het Wetenschapswinkel project. De student schrijft een voorstel voor de begeleidingscommissie van het project over hoe de directe verkoop binnen een geografisch gebied rondom Arnhem systematisch in kaart gebracht kan worden. En voert dit onderzoek vervolgens uit. Op de fiets de regio in? Maar dan wel volgens een methode. We zoeken hiervoor een inventieve student die mobiel en ondernemend is.

Meer informatie: Petra.derkzen@wur.nl