MSc thesis onderzoek Landbouw en Omgeving in Mastenbroek

Hoe zien boeren-ondernemers de mogelijkheden voor hun eigen bedrijf als er vanuit de omgeving beperkingen zijn? Doe mee in het promotieonderzoek van Ron Methorst deze winter.

Ron Methorst is docent CAH Vilentum Dronten en doet promotieonderzoek bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit. Zijn onderzoek richt op de vraag hoe boeren inspelen op een veranderende omgeving. Vraag Ron voor meer informatie: ron.methorst@wur.nl.  Of bekijk zijn blog over het verloop van het onderzoek.

Een goede relatie tussen het agrarisch bedrijf en haar omgeving is –opnieuw- van belang. Zeker in een dichtbevolkt land als Nederland is er al gauw sprake van ‘spanning’ tussen de omgeving van het agrarisch bedrijf (natuur, landschap, stad) en de ontwikkelmogelijkheden van het bedrijf. Met gebiedsprocessen en projecten worden op allerlei plekken mogelijkheden onderzocht, Mensen ‘om de boer heen’ houden zich volop bezig met de ontwikkelmogelijkheden van die boer. Hoe ziet die boer, die agrarisch ondernemer het nu zelf? Hoe zie hij de mogelijkheden voor zijn bedrijf in zijn situatie? Welke factoren zijn daarin met name bepalend?

Mastenbroek Thesis onderzoekIn Kampereiland, het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland, is in februari 2013 een uitgebreide enquête uitgevoerd met een goede respons. Deze enquête willen we (aangepast) herhalen in de polder Mastenbroek, een van de oudste polder van Nederland. Beide gebieden zijn onderdeel van  ationaal Landschap IJsseldelta (dus bijzondere landschap en natuurwaarden). Het grote verschil: 100% eigendomsbedrijven en 100% pachtbedrijven.

Het Msc-thesis onderzoek zal bestaan uit het:

  • Verdiepen in de achtergrond van de polder
  • Aanpassen van de bestaande enquête
  • Organiseren en uitvoeren van de enquête
  • Verwerken van de resultaten
  • Vergelijking Mastenbroek – Kampereiland

Het onderzoek staat gepland voor de komende winter met een enquete in februari 2014.  Maar in overleg kan dit eventueel worden aangepast. Als je interesse hebt om nauw samen te werken met Ron neem dan contact met hem op.