Terugblik Dag van de Zorglandbouw

Dinsdag 21 april bezocht ik, in het kader van ons onlangs opgestarte onderzoek ‘dynamiek en robuustheid multifunctionele landbouw’, de Dag van de Zorglandbouw. Onderweg naar Apeldoorn kwam er via Radio 1 al een opwarmertje langs. Een Brabantse zorgboerin sprak in het interview haar zorgen uit over de gevolgen van de wijzigingen in de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Ook één van de Tweede Kamerleden gaf een voorproefje op de dag. Ik zat er al helemaal in en dat terwijl het programma nog moest gaan beginnen!

Verwachtingen
Op de Dag van de Zorglandbouw verwachtte ik een goed beeld te krijgen van de actuele ontwikkelingen in de zorglandbouw en de manieren waarop de sector werkt en kan werken aan verdere professionalisering. Ik vond het erg leerzaam om de verschillende partijen in dialoog met elkaar zien. Zo was het interessant om naast het verhaal van zorgboeren te horen wat bijvoorbeeld een grote zorgverzekeraar als Menzis en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in zorglandbouw zien. Ook heb ik met veel plezier, omringd door met instemming knikkende ‘believers’, geluisterd naar het interview met zorgboerin Hetty, haar cliënt Dion en het verhaal van de zeer geïnspireerde zorgboer IJsbrand Snoeij.

Samenwerking
De oproep tot samenwerking is de boodschap van de dag en komt zowel in de paneldiscussies als de workshops terug als één van de belangrijkste manieren waarop de sector zich kan versterken. Al kwam deze boodschap voornamelijk uit de hoek van de zorgverzekeraar, ministeries en onderzoek. Door samen op te trekken worden zorgboeren volwaardige gesprekspartners binnen de zorgmarkt. Deze samenwerking zou dan volgens velen bij voorkeur op regionaal niveau moeten gebeuren. Iris van Bennekom (directeur Langdurige Zorg Ministerie van VWS) gaf de zaal mee dat zorgboeren relatieve nieuwkomers zijn op de zorgmarkt en dat deze erg complex is. Zorgboeren hebben elkaar volgens haar hard nodig om zich op deze markt in te kunnen vechten. Samenwerking is daarnaast ook belangrijk om als groep kennis te vergaren en de delen over zaken als wet- en regelgeving, financiering en kwaliteit. Als reactie op dit advies wees een zorgboerin uit de zaal het panel erop dat veel boeren erg op hun eigen bedrijf zijn gericht en bovendien over weinig tijd beschikken om aan deze samenwerking te bouwen.   

Zichtbaarheid
Naast de oproep tot samenwerking kwam men in gesprekken ook vaak terug op de zichtbaarheid van de sector als een belangrijk aandachtspunt. Het is nog steeds zo dat heel veel mensen niet of nauwelijks af weten van het fenomeen zorgboerderij. Velen zijn overtuigd dat (zorg)boeren de samenleving veel te bieden hebben maar deze meerwaarde moet dan wel aan de buitenwereld duidelijk worden gemaakt. Ook hierbij zouden boeren weer samen op moeten trekken.