Stage bij Stichting Demeter – meewerken aan visievorming op vernieuwing in BD landbouw

DemeterStichting Demeter biedt meerdere stageplekken voor studenten die komend winterseizoen 2015-2016 met boeren willen werken aan een visievorming op kennisontwikkeling en vernieuwing in de Biologisch Dynamische landbouw. Dit tegen de achtergrond van het maatschappelijk debat rond kwesties als: dierwelzijn; het gebruik van antibiotica en antibiotica vrije status; de mannelijke lijn in de veehouderij (wat doen we met stiertjes, bokjes en haantjes) en kalfjes bij de koe. Van ousher heeft de BD zich sterk onderscheiden van de gangbare landbouw in deze kwesties, maar dat zal naar verwachting minder worden. Hoe kan de BD zich dan blijven onderscheiden?

In het winterseizoen worden bijeenkomsten met BD boeren georganiseerd waarin deze vraag centraal zal staan. De stagiares worden door Stichting Demeter betrokken bij het:

  • Organiseren van regionale bijeenkomsten;
  • Het voorbereiden en verslag doen van het debat en terugkoppeling ervan naar de boeren;
  • Uitkomsten van de bijeenkomsten bespreken met de Demeter Voorwaarden Commissie;
  • Opstellen van plan van aanpak over kennis en onderzoek, het opzetten van praktijknetwerken en stellingname in het debat;
  • Het schrijven van een artikel over de voortgang van de visieontwikkeling in het Dynamisch Perspectief, het ledenblad van BD vereniging.

Van de studenten wordt verwacht dat ze:

  • Zorgvuldig te werk gaan, zowel in luisteren als in verslaggeving;
  • De spirit en moed hebben om de discussie met eigenwijze individuen en groepen aan te gaan;
  • Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen, er is ruimte voor een eigen invulling;
  • Kennis van of in elk geval affiniteit met landbouwkundige kant van de veehouderij.

Stichting Demeter biedt een kantoorplek voor enkele dagen per week en een reiskostenvergoeding.

Studenten met interesse voor een stageplaats kunnen zich voor meer informatie melden bij Petra Derkzen (petra@stichtingdemeter.nl), Coordinator Certificering van Stichting Demeter. Vanuit Wageningen Universiteit zal Rurale Sociologie de stagebegeleiding verzorgen.

Stichting Demeter heeft momenteel zo’n 200 licentiehouders die het Demeter keurmerk in de keten voeren, waarvan 130 boeren in Nederland en Vlaanderen en is verantwoordelijk voor borging en communicatie van het keurmerk. Er werken vier part-time medewerkers, op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Inhoudelijke beslissingen worden genomen door twee commissies, DLC en DVC (zie de http://www.stichtingdemeter.nl/stichting-demeter/ voor uitgebreide informatie). Zie ook Demeter of Facebook 

Stichting Demeter werkt nauw samen met de BD vereniging, waarvan boeren en consumenten lid kunnen worden en waar beroepsontwikkeling op gebied van biodynamische landbouw en voeding centraal staat.